28.07.2021.

CENU IZPĒTE NR. CI-2021-28
"Rudes pirmsskolas ēkas jumta remonts"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.08.2021. plkst. 10:00

Kontaktpersona: Aigars Veiss, tālrunis 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lvNoteikumi

Noteikumi
1. Pieteikums
2. Finanšu piedāvājums
3. Apliecinājums par pretendenta pieredzi
4. Darba uzdevums

05.08.2021. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "3 baloži", reģistrācijas Nr. 42103093609,

Līgumcena bez PVN EUR 9814,40


23.07.2021.

CENU IZPĒTE NR. CI-2021-27
"Par pasažieru lifta un pacēlāja platformas ikmēneša tehniskās apkopes un remontdarbu veikšanas pakalpojumu sniegšanu"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 29.07.2021. plkst. 10:00

Kontaktpersona: Inga Novade, tālrunis 29264133, e-pasts: inga.novade@nica.lv

Noteikumi
1.Pieteikums
2.Finanšu piedāvājums
3.Apliecinājums par pieredzi

29.07.2021. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "AL Lifts", reģistrācijas Nr. 42103093609,

Līgumcena bez PVN EUR 140,00


30.06.2021.

CENU IZPĒTE NR. CI-2021-26
"Nīcas novada Ziemassvētku gaismas objektu iegāde un uzstādīšana 2021./2022. gadā"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.07.2021. plkst. 10:00

Kontaktpersona: Lelde Jagmina, tālrunis 26323014, e-pasts: lelde.jagmina@nica.lv

Noteikumi
1.Pieteikums
2.Finanšu piedāvājums
3.Tehniskais piedāvājums
4.Apliecinājums par pieredzi

22.07.2021. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "First Service", reģistrācijas Nr. 42103082056,

Līgumcena bez PVN EUR 8140,00


22.06.2021.

CENU IZPĒTE NR. CI-2021-25
"Par tiesībām veikt Nīcas ambulances kabinetu: 2, 3, 9, 10 kosmētisko remontu"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.07.2021. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: inata.stale@nica.lv

Noteikumi
Tāmes
Līguma projekts

06.07.2021. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "3 baloži", reģistrācijas Nr. 42103093609,

Līgumcena bez PVN EUR 7561,39


19.06.2021.

CENU IZPĒTE NR. CI-2021-24
Būvniecības dokumentācijas izstrādāšana un autoruzraudzība "Multifunkcionālas asfalta velotrases jaunbūve Nīcā"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.06.2021. plkst. 10:00

Kontaktpersona: Raivis Kalējs, tālrunis 25683731, e-pasts: raivis.kalejs@nica.lv

Noteikumi
1.Pieteikums
2.Finanšu piedāvājums
3.Projektēšanas uzdevums
4.Apliecinājums par pieredzi
Projektēšanas uzdevuma precizējums

(ievietots 21.06.2021.)

30.06.2021. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "City Playgrounds", reģistrācijas Nr. 40103835582,

Līgumcena bez PVN EUR 2850,00


18.06.2021.

CENU IZPĒTE NR. CI-2021-23
"Trepju un kāpņu laukumu remonts Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.06.2021. plkst. 10:00

Kontaktpersona: Aigars Veiss, tālrunis 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv

Noteikumi
1. Piedāvājums cenu izpētēi
2.Tāme

30.06.2021. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "3 baloži", reģistrācijas Nr. 42103093609,

Līgumcena bez PVN EUR 4786,47


02.06.2021.

CENU IZPĒTE NR. CI-2021-22
Nīcas lauku ambulances fizikālās medicīnas kabineta kosmētiskais remonts, Skolas ielā 5, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.06.2021. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: inata.stale@nica.lv

Noteikumi
1.Piedāvājums cenu izpētei
2.Tāme
Jautājumi un atbildes

16.06.2021. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "Taigers", reģistrācijas Nr. 42103045399,

Līgumcena bez PVN EUR 5065,84


28.05.2021.

CENU IZPĒTE NR. CI-2021-21
Inventāra iegāde un piegāde Nīcas lauku ambulances fizikālās medicīnas kabineta vajadzībām, Skolas ielā 5, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 08.06.2021. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: inata.stale@nica.lv

Noteikumi
Piedāvājums cenu izpētei
Tehniskā specifikācija
10.06.2021. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "Baltmedika", reģistrācijas Nr. 40002081735,

Līgumcena bez PVN EUR 1988,00


20.05.2021.

CENU IZPĒTE NR. CI-2021-20
Nīcas lauku ambulances fizikālās medicīnas kabineta kosmētiskais remonts, Skolas ielā 5, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.05.2021. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: inata.stale@nica.lv

Noteikumi
1.Pieteikums
2.Tāme
02.06.2021. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta


20.05.2021.

Cenu izpēte Nr. CI-2021-19
Trīs telpu remonts Nīcas novada PII "Spārīte"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 31.05.2021. plkst. 12:00

Kontaktpersona: saimniecības daļas vadītāja Anna Zorjakova, tālrunis 29453148, e-pasts: anna.zorjakova@nica.lv

Noteikumi
1.Piedāvājums
2.Tāme

18.06.2021. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "3 baloži", reģistrācijas Nr 42103093609,
 Līgumcena bez PVN EUR 8408,54


19.05.2021.

CENU IZPĒTE NR. CI-2021-18
"Dekoratīvā apgaismojuma sistēmas iegāde un uzstādīšana Nīcas kultūras nama Baltajā zālē"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.05.2021. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Lelde Jagmina, tālrunis 26323014, e-pasts: lelde.jagmina@nica.lv

Noteikumi
1.Pieteikums
2.Finanšu piedāvājums
3.Tehniskais piedavajums
4.Apliecinājums par pieredzi
02.06.2021. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "Bang!", reģistrācijas Nr. 42103035687,
 Līgumcena bez PVN EUR 4280,00


14.05.2021.

CENU IZPĒTE NR. CI-2021-17
"Projekcijas ekrāna iegāde un uzstādīšana Nīcas kultūras nama skatītāju zālē"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.05.2021. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Lelde Jagmina, tālrunis 26323014, e-pasts: lelde.jagmina@nica.lv

Noteikumi
1.Pieteikums
2.Finanšu piedāvājums
3.Tehniskais piedāvājums
4.Apliecinājums par pieredzi
26.05.2021. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "Tomega", reģistrācijas Nr. 40103361909,
 Līgumcena bez PVN EUR 4864,00


10.05.2021.

CENU IZPĒTE NR. CI-2021-16
Nojumes iegāde projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" ietvaros

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 19.05.2021. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Raivis Kalējs, tālrunis 25683731, e-pasts: raivis.kalejs@nica.lv

Noteikumi
1. Pieteikums
2. Finanšu piedāvājums
3. Tehniskais piedāvājums
4. Apliecinājums par pieredzi
24.05.2021. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "Scan-Plast Latvia"
 Līgumcena bez PVN EUR 6439,56


10.05.2021.

CENU IZPĒTE NR. CI-2021-15
Medicīnisko ierīču iegāde projekta "Aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Nīcas ambulancē praktizējošām ģimenes ārsta praksēm" ietvaros

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.05.2021. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: inata.stale@nica.lv

Noteikumi
1.Pieteikums
2.Finanšu piedāvājums
3.Tehniskais piedāvājums
4.Apliecinājums par pieredzi
Jautājumi un atbildes
24.05.2021. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "KJ Serviss"
 Līgumcena bez PVN EUR 2086,00


10.05.2021.

CENU IZPĒTE NR. CI-2021-14
Mēbeļu iegāde projekta "Aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Nīcas ambulancē praktizējošām ģimenes ārsta praksēm" ietvaros

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.05.2021. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: inata.stale@nica.lv

Noteikumi
1. Pieteikums
2. Finanšu piedāvājums
3. Tehniskais piedāvājums
4. Apliecinājums par pieredzi
24.05.2021. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "Lazurīts S"
 Līgumcena bez PVN EUR 847,40


05.05.2021.

CENU IZPĒTE NR. CI-2021-13
"Izstrādāt būvprojektu un tāmi Rudes sākumskolas ēkas jumta pārbūvei - divslīpu jumta izveidei - Rudē, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 11.05.2021. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Andris Bišofs, tālrunis 28369464, e-pasts: andris.bisofs@nica.lv

Noteikumi
Piedāvājums cenu izpētei
Tehniskās apsekosanas atzinums
Tehniskās inventarizācijas lieta
14.05.2021. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "BALTS un MELNS"
 Līgumcena bez PVN EUR 6500,00


19.04.2021.

Cenu izpēte Nr. CI-2021-12
Dzīvokļa īpašuma Skolas iela 2-4 novērtējuma pakalpojuma izmaksas

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.04.2021. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

Noteikumi
Piedāvājums cenu izpētei
Īres līgums
Zemes grāmata
Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta
29.04.2021. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "Invest Rīga Liepāja", reģistrācijas Nr. 42103024236 
 Līgumcena bez PVN EUR 70,00


16.04.2021.

CENU IZPĒTE NR. CI-2021-11
"Ceļa apmaļu aizvešana 12 grants seguma ceļiem Nīcas pagastā, Nīcas novadā"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.04.2021. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Aigars Veiss, tālrunis 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv

Noteikumi
Piedāvājums cenu izpētei
29.04.2021. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības Liepājas rajona Otaņķu pagasta zemnieku saimniecībai "Viļņi"
 Līgumcena bez PVN EUR 25,00


13.04.2021.

Cenu izpēte Nr. CI-2021-10
Nīcas novada PII "Spārīte" trīs stāvu kāpņu telpas, priekštelpas un gaiteņa remonts

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.04.2021. plkst. 12:00

Kontaktpersona: saimniecības daļas vadītāja Anna Zorjakova, tālrunis 29453148, e-pasts: anna.zorjakova@nica.lv

Noteikumi
Piedāvājums cenu izpētei
Tāmes
22.04.2021. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības AS "Būvmeistars"
 Līgumcena bez PVN EUR 9142,40


09.04.2021.

Cenu izpēte Nr. CI-2021-09
Nīcas novada PII "Spārīte" trīs stāvu kāpņu telpas, priekštelpas un gaiteņa remonts

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 19.04.2021. plkst. 12:00

Kontaktpersona: saimniecības daļas vadītāja Anna Zorjakova, tālrunis 29453148, e-pasts: anna.zorjakova@nica.lv

Noteikumi
Piedāvājums
Tāmes
13.04.2021. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta


16.03.2021.

Cenu izpēte Nr. CI-2021-08
Īpašuma novērtējuma pakalpojuma izmaksas

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.03.2021. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

Noteikumi
Piedāvājums
Zemes robežu plāns
Situācijas plāns
Apgrūtinājuma plāns
Zemesgrāmatu apliecība
26.03.2021. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības  SIA "Interbaltija"
 Līgumcena bez PVN EUR 120,00


08.03.2021.

Cenu izpēte Nr. CI-2021-07
Nīcas novada PII "Spārīte" trīs stāvu kāpņu telpas, priekštelpas un gaiteņa remonts
Saules ielā 5, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, LV-3473

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 08.04.2021. plkst. 14:00

Kontaktpersona: saimniecības daļas vadītāja Anna Zorjakova, tālrunis 29453148, e-pasts: anna.zorjakova@nica.lv

Noteikumi
Piedāvājums
Tāmes
08.04.2021. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta


04.03.2021.

Cenu izpēte Nr. CI-2021-06
Meža inventarizācijas datu izgatavošana un robežstigu izveidošana īpašumam "Meža kārkli"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.03.2021. plkst. 12:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

Noteikumi
Piedāvājums cenu izpētei
Zemes robežu plāns
Apgrūtinājuma plāns
Situācijas plāns

17.03.2021. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības  SIA "AB Timber"
 Līgumcena bez PVN EUR 67,0004.03.2021.

Cenu izpēte Nr. CI-2021-05
Meža inventarizācijas datu izgatavošana un robežstigu izveidošana īpašumam "Bērzlapju mežs"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.03.2021. plkst. 12:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

Noteikumi
Piedāvājums cenu izpētei
Zemes robežu plāns
Apgrūtinājuma plāns
Situācijas plāns
17.03.2021. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības  SIA "AB Timber"
 Līgumcena bez PVN EUR 877,00


11.02.2021.

Cenu izpēte Nr. CI-2021-04
Īpašuma Bernātu Mednieki" novērtējuma pakalpojuma izmaksas

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.02.2021. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

Noteikumi
Piedāvājums cenu izpētei
Zemes nomas līgums
22.02.2021. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības  SIA "Newsec Valuations LV"
 Līgumcena bez PVN EUR 114,00


11.02.2021.

Cenu izpēte Nr. CI-2021-03
Meža inventarizācijas datu izgatavošana un robežstigu izveidošana īpašumam "Meža kārkli"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.02.2021. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

Noteikumi
Piedāvājums cenu izpētei
Zemes robežu plāns
Apgrūtinājuma plāns
Situācijas plāns
22.02.2021. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta


11.02.2021.

Cenu izpēte Nr. CI-2021-02
Meža inventarizācijas datu izgatavošana un robežstigu izveidošana īpašumam "Bērzlapju mežs"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.02.2021. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

Noteikumi
Piedāvājums cenu izpētei
Zemes robežu plāns
Apgrūtinājuma plāns
Situācijas plāns
22.02.2021. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta


08.01.2021.

Cenu izpēte Nr. CI-2021-01
"Īpašuma "Kaņieras mežs" novērtējuma pakalpojuma izmaksas

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.01.2021. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

Noteikumi
Piedāvājums cenu izpētei
Zemes robežu plāns, situācijas plāns
Meža apsaimniekošanas plāns

Zemes grāmata
18.01.2021. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības  SIA "Interbaltija"
 Līgumcena bez PVN EUR 245,00


2020. GADA CENU IZPĒTES


29.12.2020.
Cenu izpēte Nr.CI-2020-86
"Augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna uzmērīšana un izgatavošana pašvaldības autoceļiem "Dzintariņš - Baltijas jūra" Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads" un "Zivju kūpinātava - Mols" Jūrmalciems, Nīcas pagasts, Nīcas novads"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 08.01.2020. plkst.14.00
Kontaktpersona: Evita Kalēja, tālrunis 63452253, e-pasts:evita.kaleja@nica.lv
NOTEIKUMI
11.01.2021. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības  SIA "Latvijas.mernieks.lv"
 Līgumcena bez PVN EUR 580,00


07.12.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-85
"Videonovērošanas sistēmas izveide - savvaļas dzīvnieku vērošanai tiešsaistē Papes dabas parkā"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.12.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sabīne Silva Spāģe, tālrunis 29458532, e-pasts: sabine.spage@nica.lv

NOTEIKUMI
Pieteikums
Finanšu piedāvājums
Tehniskais piedavajums
Apliecinājums par pieredzi
28.12.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības  SIA "Rewind"
 Līgumcena bez PVN EUR 5230,13


30.11.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-84
"Sadzīves tehnikas iegāde Jūrmalciema "Tīklu mājas"  aprīkošanai"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.12.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Raivis Kalējs, tālrunis 63452257, e-pasts: raivis.kalejs@nica.lv

NOLIKUMS
22.12.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības  SIA "P.E.M. Tehnoloģijas"
 Līgumcena bez PVN EUR 624,00


30.11.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-83
"Audioiekārtas iegāde Jūrmalciema "Tīklu mājas"  aprīkošanai"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.12.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Raivis Kalējs, tālrunis 63452257, e-pasts: raivis.kalejs@nica.lv

NOLIKUMS
22.12.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības  SIA "Audio AE"
 Līgumcena bez PVN EUR 660,33


30.11.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-82
"Datortehnikas iegāde Jūrmalciema "Tīklu mājas"  aprīkošanai"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.12.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Raivis Kalējs, tālrunis 63452257, e-pasts: raivis.kalejs@nica.lv

NOLIKUMS
23.12.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības  SIA "Tel Com"
 Līgumcena bez PVN EUR 2129,65


30.11.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-81
"Mēbeļu iegāde Jūrmalciema "Tīklu mājas"  aprīkošanai"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.12.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Raivis Kalējs, tālrunis 63452257, e-pasts: raivis.kalejs@nica.lv

NOLIKUMS
22.12.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības  SIA "Gemoss"
 Līgumcena bez PVN EUR 1251,20


24.11.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-80
"Īsviļņu terapijas ierīces piegāde Nīcas lauku ambulancei, Skolas iela 5, Nīcas pagasts, Nīcas novads"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.12.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: inata.stale@nica.lv

NOTEIKUMI
Piedāvājums
Tehniskā specifikācija
02.12.2020. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta


24.11.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-79
"Videonovērošanas kameras iegāde - savvaļas dzīvnieku vērošanai tiešsaistē Papes dabas parkā"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 03.12.2020. plkst. 10:00

Kontaktpersona: Sabīne Silva Spāģe, tālrunis 29458532, e-pasts: sabine.spage@nica.lv

NOTEIKUMI
Pieteikums
Finanšu piedāvājums
Tehniskais piedāvājums
Apliecinājums par pieredzi
04.12.2020. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta


23.11.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-78
"Par tiesībām veikt būvuzraudzību stāvlaukuma pārbūvei īpašumā "Jūraskāpas" Bernātu dabas parkā"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.11.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona:Raivis Kalējs, tālrunis 25683731, e-pasts: raivis.kalējs@nica.lv

NOLIKUMS
Būvprojekts_5.pielikums
Līguma projekts_6.pielikums
30.11.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības  SIA "VCI"
 Līgumcena bez PVN EUR 1948,00


20.11.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-77
"Hibrīda tipa apgaismojuma laternu iegāde un uzstādīšana Nīcas novadā  projekta  "Ilgtspējīgs stāvlaukums Bernātos" ietvaros"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.11.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Anda Liepa, tālrunis 25449086, e-pasts: anda.liepa@nica.lv

NOTEIKUMI
Pieteikums
Finanšu piedāvājums
Tehniskā specifikācija-tehniskais piedāvājums
Apliecinājums par pieredzi
Lokālā tāme
28.12.2020. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta


13.11.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-76
"Videonovērošanas kameru un to aprīkojuma iegāde, montāža un uzstādīšana projekta "Ilgtspējīgs stāvlaukums Bernātos" ietvaros

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.11.2020. plkst. 10:00

Kontaktpersona: Anda Liepa, tālrunis 25449086, e-pasts: anda.liepa@nica.lv

NOTEIKUMI
Pieteikums
Finanšu piedāvājums
Tehniskais piedāvājums
Apliecinājums par pieredzi
19.11.2020.
Finanšu piedāvājuma precizējums
23.11.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības  SIA "AE TECHNOLOGY"
 Līgumcena bez PVN EUR 2574,60


12.11.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-75
"Īsviļņu terapijas ierīces piegāde Nīcas lauku ambulancei, Skolas iela 5, Nīcas pagasts, Nīcas novads"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 19.11.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: inata.stale@nica.lv

Noteikumi
Piedāvājums cenu izpētei
Tehniskā specifikācija
20.11.2020. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta


12.11.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-74
"Nīcas ambulances foajē griestu, grīdas remonts, Skolas iela 5, Nīcas pagasts, Nīcas novads"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 19.11.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: inata.stale@nica.lv

Noteikumi
Piedāvājums cenu izpētei
Tāme
20.11.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības  SIA "Taigers"
 Līgumcena bez PVN EUR 3920,41


12.11.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-73
"Videonovērošanas kameras iegāde - savvaļas dzīvnieku vērošanai tiešsaistē Papes dabas parkā"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 20.11.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sabīne Silva Spāģe, tālrunis 29458532, e-pasts: sabine.spage@nica.lv

Noteikumi
Pieteikums
Finanšu piedāvājums
Tehniskais piedāvājums
Apliecinājums par pieredzi
23.11.2020.pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti, jo nav iesniegts neviens piedāvājums.


10.11.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-72
"Dzīvokļa īpašuma Saules iela 2 - 16 novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.11.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI
Piedāvājums cenu izpētei
Zemesgrāmatas apliecība
Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta
Īres līgums
17.11.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības  SIA "Newsec valuations.lv"
 Līgumcena bez PVN EUR 69,00


29.10.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-71
"Hibrīda tipa apgaismojuma laternu iegāde un uzstādīšana Nīcas novadā  projekta  "Ilgtspējīgs stāvlaukums Bernātos" ietvaros"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.11.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Anda Liepa, tālrunis 25449086, e-pasts: anda.liepa@nica.lv

NOTEIKUMI
Pieteikums
Finanšu piedāvājums
Tehniskais piedāvājums
Apliecinājums par pieredzi
19.11.2020. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta


29.10.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-70
"Sausās tualetes ar divām kabīnēm iegāde projekta "Ilgtspējīgs stāvlaukums Bernātos" ietvaros"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.11.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Anda Liepa, tālrunis 25449086, e-pasts: anda.liepa@nica.lv

NOTEIKUMI
Pieteikums
Finanšu piedāvājums
Apliecinājums par pieredzi

Tehniskais piedāvājums
Tehniskā_Specifikācija
03.10.2020.
Finanšu piedāvājuma precizējums


29.10.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-69
"Videonovērošanas kameru un to aprīkojuma iegāde, montāža un uzstādīšana projekta "Ilgtspējīgs stāvlaukums Bernātos" ietvaros

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.11.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Anda Liepa, tālrunis 25449086, e-pasts: anda.liepa@nica.lv

NOTEIKUMI
Pieteikums
Finanšu piedāvājums
Tehniskais piedāvājums
02.10.2020.
NOTEIKUMU precizējums
09.11.2020. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.


16.10.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-68
"Nekustamā īpašuma "Kalnišķu Baloži" novērtējuma pakalpojuma izmaksas

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.10.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI
Inventarizācijas lieta
Zemes robežu plāns-1
Zemesgrāmata-1
26.10.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Interbaltija”
Līgumcena bez PVN EUR 260,00


16.10.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-67
"Nomas maksas noteikšana nekustamam īpašumam "Ābeļziedi"”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.10.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI
Situācijas plāns
Apgrūtinājuma plāns
Zemes robežu plāns
Zemesgrāmata
26.10.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Interbaltija”
Līgumcena bez PVN EUR 140,00


14.10.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-66
"Meža inventarizācijas datu izgatavošana un robežstigu izveidošana īpašumā "Priežu mežs"”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.10.2020. plkst. 12:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI
Situācijas plāns kad.apz. 6478 011 0097
Zemes robežu plāns kad.apz. 64780120066
Zemes robežu plāns kad.apz. 64780120088
21.10.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA  “J.J.Mežs” 
Līgumcena bez PVN EUR 270,00


14.10.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-65
"Meža inventarizācijas datu izgatavošana un robežstigu izveidošana īpašumā "Kaņieras mežs"”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.10.2020. plkst. 12:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI
Zemes robežu plāns, situācijas plāns
21.10.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA  “J.J.Mežs” 
Līgumcena bez PVN EUR 120,00


01.10.2020.

CENU IZPĒTE NR. CI-2020-64
"Žoga uzstādīšana Nīcas novada, Grīnvaltu ciema ūdens urbuma teritorijai"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 09.10.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Aigars Veiss, tālrunis 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv

NOTEIKUMI
TĀME
09.10.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības  “I.Lēvalda” IK
Līgumcena bez PVN EUR 4371,00


01.10.2020.

CENU IZPĒTE NR. CI-2020-63
"Grants seguma uzbēršana grants ceļa posmos līdz Miera kapiem (220m garumā) un līdz Pankoka kapiem (150m) garumā"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 09.10.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Aigars Veiss, tālrunis 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv

NOTEIKUMI
09.10.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības Z/S "Viļņi"
Līgumcena bez PVN EUR 1430,00


01.10.2020.

CENU IZPĒTE NR. CI-2020-62
"Dzīvokļa remonts Nīcas novads, Kalnišķi, Dimanti dzīvoklis Nr. 12"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 09.10.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Aigars Veiss, tālrunis 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv

NOTEIKUMI
TĀME
09.10.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības AS “Būvmeistars”
Līgumcena bez PVN EUR 7822,80


01.10.2020.

CENU IZPĒTE NR. CI-2020-61
"Dzīvokļa remonts Nīcas novads, Kalnišķi, Dimanti dzīvoklis Nr.10"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 09.10.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Aigars Veiss, tālrunis 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv

NOTEIKUMI
TĀME
12.10.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības AS "Būvmeistars”
Līgumcena bez PVN EUR 6983,82


 

01.10.2020.

CENU IZPĒTE NR. CI-2020-60
"Demontāža un seguma atjaunošanas darbi Nīcā, Bārtas ielā, parkā pie Nīcavas moteļa"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 09.10.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Aigars Veiss, tālrunis 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv

NOTEIKUMI
TĀME

12.10.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “A-Land”
Līgumcena bez PVN EUR 19991,3405.08.2020.

CENU IZPĒTE NR. CI-2020-59
"UGUNSDZĒŠANAS ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SISTĒMAS UN APSARDZES SISTĒMAS IERĪKOŠANA RUDES PAMATSKOLAS ĒKĀ”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.08.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Andris Bišofs, tālrunis 28369464, e-pasts: andris.bisofs@nica.lv

NOTEIKUMI
TĀME - UGD sistēma
TĀME - apsardzes sistēma
13.08.2020.pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA"Drošības birojs"

Līgumcena bez PVN EUR 1936,82


23.07.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-58
"Ārējās zibensaizsardzības sistēmas izbūve Nīcas ambulances ēkai"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.07.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: inata.stale@nica.lv

NOTEIKUMI
4.pielikums - TĀMES
5.pielikums - TEHNISKĀ SHĒMA
30.07.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “OMS”
Līgumcena bez PVN EUR 12 239,30


22.07.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-57
"Par tiesībām veikt būvdarbus multifunkcionālas atpūtas vietas izbūvei Bernātos"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 29.07.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Ieva Taurinskaite, tālrunis 63452257, e-pasts: ieva.taurinskaite@nica.lv

NOTEIKUMI
6.pielikums - TĀMES
7.pielikums - PASKAIDROJUMA RAKSTS
8.pielikums - LĪGUMPROJEKTS
30.07.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “ Normand Enterprises”
Līgumcena bez PVN EUR 15 667,86


16.07.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-56
"Kosmētiskais remonts Rudes pamatskolas ēkā”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.07.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Andris Bišofs, tālrunis 28369464, e-pasts: andris.bisofs@nica.lv

NOTEIKUMI
3.pielikums - TĀMES

27.07.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Kurzemes būvserviss”
Līgumcena bez PVN EUR 18939,25


16.07.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-55
"Apkures un ventilācijas ierīkošana Rudes pamatskolas ēkā”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.07.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Andris Bišofs, tālrunis 28369464, e-pasts: andris.bisofs@nica.lv

NOTEIKUMI
3.pielikums - TĀMES

27.07.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Kurzemes būvserviss”
Līgumcena bez PVN EUR 2831,13


16.07.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-54
"Ugunsdzēšanas atklāšanas un trauksmes sistēmas un apsardzes sistēmas ierīkošana Rudes pamatskolas ēkā”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.07.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Andris Bišofs, tālrunis 28369464, e-pasts: andris.bisofs@nica.lv

NOTEIKUMI
3.pielikums - TĀMES

23.07.2020. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.


08.07.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-53
"Florbola aprīkojuma iegāde Nīcas novadam”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.07.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Ingars Kalējs, tālrunis 26174896, e-pasts: ingars.kalejs@nica.lv

NOTEIKUMI
5. pielikums_Līgumprojekts

21.07.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Sporta punkts Latvija”
Līgumcena bez PVN EUR 4222,40


01.07.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-52
"Meža inventarizācijas datu izgatavošana īpašumam "Smilšu Liedags"”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 08.07.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI
Zemesgrāmata
Zemes robežu plāns

08.07.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “J.J.Mežs”
Līgumcena bez PVN EUR 90,00


30.06.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-51
"Par tiesībām veikt būvdarbus multifunkcionālas atpūtas vietas izbūvei Bernātos"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 07.07.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Ieva Taurinskaite, tālrunis 63452257, e-pasts: ieva.taurinskaite@nica.lv

NOTEIKUMI
6.pielikums - Tāmes
7.pielikums - Paskaidrojuma raksts
8.pielikums - Līgumprojekts

07.07.2020. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.


25.06.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-50
"Nīcas kultūras nama skatuves grīdas seguma remonts”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.07.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Ieva Mazpole, tālrunis 26670207, e-pasts: ieva.mazpole@nica.lv

NOTEIKUMI
2.pielikums - TĀMES

01.07.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības Feliksam Bliskam
Līgumcena EUR 12655,26


18.06.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-49
"Par tiesībām veikt būvdarbus multifunkcionālas atpūtas vietas izbūvei Bernātos"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.06.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Ieva Taurinskaite, tālrunis 63452257, e-pasts: ieva.taurinskaite@nica.lv

NOTEIKUMI
6.pielikums - Tāmes
7.pielikums - Paskaidrojuma raksts
8.pielikums - Līgumprojekts

30.06.2020. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.


17.06.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-48
"Īpašuma "Pie Nācaretes baznīcas" novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 29.06.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI
Zemes grāmata
Zemes robežu plāns

29.06.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Invest Rīga Liepāja”
Līgumcena bez PVN EUR 120,00


17.06.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-47
"Atkārtota meža inventarizācijas datu izgatavošana īpašumam "Zemarāji"”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 29.06.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI
Zemes robežu plāns
Nogabala raksturojošie lielumi

29.06.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “J.J.Mežs”
Līgumcena bez PVN EUR 95,00


08.06.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-46
"Sadzīves tehniskas iegāde Jūrmalciema "Tīklu mājas" aprīkošanai"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.06.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Ieva Taurinskaite, tālrunis 63452257, e-pasts: ieva.taurinskaite@nica.lv

NOTEIKUMI

17.06.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “P.E.M. Tehnoloģijas”
Līgumcena bez PVN EUR 684,00


08.06.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-45
"Audioiekārtas iegāde Jūrmalciema "Tīklu mājas" aprīkošanai"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.06.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Ieva Taurinskaite, tālrunis 63452257, e-pasts: ieva.taurinskaite@nica.lv

NOTEIKUMI

17.06.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Audio AE”
Līgumcena bez PVN EUR 701,65


08.06.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-44
"Datortehnikas iegāde Jūrmalciema "Tīklu mājas" aprīkošanai"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.06.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Ieva Taurinskaite, tālrunis 63452257, e-pasts: ieva.taurinskaite@nica.lv

NOTEIKUMI

Jautājumi un atbildes

17.06.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības A/S “Capital”
Līgumcena bez PVN EUR 2057,90


08.06.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-43
"Mēbeļu iegāde Jūrmalciema "Tīklu mājas" aprīkošanai"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.06.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Ieva Taurinskaite, tālrunis 63452257, e-pasts: ieva.taurinskaite@nica.lv

NOTEIKUMI

17.06.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Gemoss”
Līgumcena bez PVN EUR 136,98


05.06.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-42
"Pludmales labiekārtojuma elementu izgatavošana un piegāde"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.06.2020. plkst. 10:00

Kontaktpersona: Ieva Taurinskaite, tālrunis 63452257, e-pasts: ieva.taurinskaite@nica.lv

NOTEIKUMI
3.PIELIKUMS_LĪGUMPROJEKTS

17.06.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības LSEZ SIA “Scan-Plast Latvia”
Līgumcena bez PVN EUR 6468,51


01.06.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-41
"Meža inventarizācijas datu izgatavošana īpašumam "Kalnišķu būves"”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 08.06.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI
Zemes robežu plāns

08.06.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “J.J.Mežs”
Līgumcena bez PVN EUR 85,00


01.06.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-40
"Meža inventarizācijas datu izgatavošana īpašumam "Meža Kļaviņas"”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 08.06.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI
Zemes robežu plāns

08.06.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “J.J.Mežs”
Līgumcena bez PVN EUR 85,00


01.06.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-39
"Meža inventarizācijas datu izgatavošana īpašumam "Laivinieki"”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 08.06.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI
Zemes robežu plāns

08.06.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “J.J.Mežs”
Līgumcena bez PVN EUR 85,00


01.06.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-38
"Meža inventarizācijas datu izgatavošana īpašumam "Dravenieki"”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 08.06.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI
Zemes robežu plāns

08.06.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “J.J.Mežs”
Līgumcena bez PVN EUR 85,00


01.06.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-37
"Meža inventarizācijas datu izgatavošana īpašumam "Akmeņi"”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 08.06.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI
Zemes robežu plāns

08.06.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “J.J.Mežs”
Līgumcena bez PVN EUR 85,00


01.06.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-36
"Meža īpašuma "Zemarāji" novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 08.06.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI
Zemesgrāmata
Zemes robežu plāns
Nogabala raksturojošie lielumi

08.06.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “VCG Ekspertu grupa”
Līgumcena bez PVN EUR 400,00


22.05.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-35
"Nīcas kultūras nama skatuves grīdas seguma remonts”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 29.05.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Ieva Mazpole, tālrunis 26670207, e-pasts: ieva.mazpole@nica.lv

NOTEIKUMI
2.pielikums - TĀMES

01.06.2020. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.


18.05.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-34
"Īpašuma "Smilšu Liedags" novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 25.05.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemes grāmata

Zemes robežu plāns

29.05.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Invest Rīga Liepāja”
Līgumcena bez PVN EUR 120,00


18.05.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-33
"Īpašuma "Censoņi" novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 25.05.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI
Zemesgrāmata
Zemes robežu plāns
29.05.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Invest Rīga Liepāja”
Līgumcena bez PVN EUR 150,00


18.05.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-32
"Īpašuma "Klampju Šūnas" novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 25.05.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemesgrāmata

Zemes robežu plāns

29.05.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Invest Rīga Liepāja”
Līgumcena bez PVN EUR 120,00


06.05.2020.
Cenu izpēte Nr. CI-2020-31
"Par kompozītmateriāla labiekārtojuma elementu izgatavošanu un piegādi”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.05.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Ieva Taurinskaite, tālrunis 63452257, e-pasts: ieva.taurinskaite@nica.lv

NOLIKUMS
5.pielikums_Līgumprojekts

13.05.2020. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta. 06.05.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-30
"Bērzlapju mežs zemes vienības kadastrālā uzmērīšana”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.05.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Grafiskais pielikums Bērzlapju mežs

14.05.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Metrum”
Līgumcena bez PVN EUR 1289,00


06.05.2020.
Cenu izpēte Nr. CI-2020-29
"Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.05.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI
Grafiskais pielikums Kaņieras mežs
Grafiskais pielikums Meža Kārkli
Grafiskais pielikums Mežābele
Grafiskais pielikums Priežu mežs

14.05.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Metrum”
Līgumcena bez PVN EUR 2398,00


29.04.2020.
Cenu izpēte Nr. CI-2020-28
"Par tiesībām veikt būvuzraudzību opertīvās transporta nobrauktuves izbūvei Bernātu dabas parkā”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 08.05.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Ieva Taurinskaite, tālrunis 28220842, e-pasts: ieva.taurinskaite@nica.lv

NOLIKUMS
BŪVPROJEKTS
Līgumprojekts

08.05.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “2k2”
Līgumcena bez PVN EUR 1150,00


24.04.2020.
Cenu izpēte Nr. CI-2020-27
"Centralizētas balss izziņošanas sistēmas ierīkošana Nīcas vidusskolā”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.04.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Liene Bārenīte, tālrunis 29183296, e-pasts: liene.barenite@nica.lv

NOLIKUMS
TĀMES
Tehniskais projekts

05.05.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “AP-HELP Group”
Līgumcena bez PVN EUR 11671,60


20.04.2020.
Cenu izpēte Nr. CI-2020-26
"Īpašuma "Sleiņi" novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.04.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemes nomas līgums

Zemes robežu plāns

Zemesgrāmata

27.04.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Invest Rīga Liepāja”
Līgumcena bez PVN EUR 120,00


15.04.2020.
Cenu izpēte Nr. CI-2020-25
"Ceļa apmaļu aizvešana Kalnišķos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.04.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Aigars Veiss, Komunālās pārvaldes vadītājs, tālr.:25622860; e-pasts: aigars.veiss@nica.lv

NOTEIKUMI

23.04.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības Z/S “Viļņi”
Līgumcena par 1h darba bez PVN EUR 25,00


23.03.2020.
Cenu izpēte Nr. CI-2020-24
"Dzīvokļa īpašuma "Akmeņkalni"-4 novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.03.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemesgrāmata

30.03.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Interbaltija”
Līgumcena bez PVN EUR 55,00


23.03.2020.
Cenu izpēte Nr. CI-2020-23
"Dzīvokļa īpašuma "Akmeņkalni"-3 novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.03.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemesgrāmata

30.03.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Interbaltija”
Līgumcena bez PVN EUR 55,00


23.03.2020.
Cenu izpēte Nr. CI-2020-22
"Dzīvokļa īpašuma "Akmeņkalni"-2 novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.03.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemesgrāmata

30.03.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Interbaltija”
Līgumcena bez PVN EUR 55,00


23.03.2020.
Cenu izpēte Nr. CI-2020-21
"Dzīvokļa īpašuma "Akmeņkalni"-1 novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.03.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemesgrāmata

30.03.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Interbaltija”
Līgumcena bez PVN EUR 55,00


11.03.2020.
Cenu izpēte Nr. CI-2020-20
"Dzīvokļa īpašuma novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.03.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemesgrāmata

18.03.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Interbaltija”
Līgumcena bez PVN EUR 60,00


10.03.2020.
Cenu izpēte Nr. CI-2020-19
"Īpašuma "Makšķernieku namiņš" novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.03.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta

Zemes robežu plāns, situācijas plāns

Zemesgrāmata

18.03.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Interbaltija”
Līgumcena bez PVN EUR 210,00


10.03.2020.
Cenu izpēte Nr. CI-2020-18
"Pirmsskolas izglītības iestādes "Spārīte" sešu telpu remonts”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 31.03.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Anna Zorjakova, tālrunis 29453148, e-pasts: anna.zorjakova@nica.lv

NOTEIKUMI

2.pielikums - TĀMES

01.04.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Taigers”
Līgumcena bez PVN EUR 16162,78


04.03.2020.
Cenu izpēte Nr. CI-2020-17
"Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 11.03.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Grafiskais pielikums Dravenieki

Grafiskais pielikums Meža Kļaviņas

Grafiskais pielikums Laivinieki
Grafiskais pielikums Akmeņi

Grafiskais pielikums Kalnišķu būves

Grafiskais pielikums Pie Nācaretes baznīcas

Grafiskais pielikums Pērļu Kapi

11.03.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Metrum”
Līgumcena bez PVN EUR 2394,00


03.03.2020.
Cenu izpēte Nr. CI-2020-16
"Īpašuma "Lauras autogarāžas" novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.03.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemesgrāmata

Zemes nomas līgums

10.03.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Interbaltija”
Līgumcena bez PVN EUR 110,74
03.03.2020.
Cenu izpēte Nr. CI-2020-15
"Meža inventarizācijas datu izgatavošana”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.03.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemesgrāmata

Zemes robežu plāns

10.03.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “J.J.Mežs”
Līgumcena bez PVN EUR 128,00
27.02.2020.
Cenu izpēte Nr. CI-2020-14
"Mēbeļu iegāde Jūrmalciema "Tīklu mājas" aprīkošanai

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.03.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Alise Šlisere, tālrunis 25449086, e-pasts: alise.slisere@nica.lv

NOTEIKUMI

06.03.2020. pieņemts lēmums projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Tecto”
Līgumcena bez PVN EUR 1830,00


27.02.2020.
Cenu izpēte Nr. CI-2020-13
"Audioiekārtas iegāde Jūrmalciema "Tīklu mājas" aprīkošanai

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.03.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Alise Šlisere, tālrunis 25449086, e-pasts: alise.slisere@nica.lv

NOTEIKUMI

09.03.2020. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.


27.02.2020.

Cenu izpēte Nr. CI-2020-12
"Sadzīves tehnikas iegāde Jūrmalciema "Tīklu mājas" aprīkošanai

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.03.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Alise Šlisere, tālrunis 25449086, e-pasts: alise.slisere@nica.lv

NOTEIKUMI

09.03.2020. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.


27.02.2020.
Cenu izpēte Nr. CI-2020-09
"Datortehnikas iegāde Jūrmalciema "Tīklu mājas" aprīkošanai

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.03.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Alise Šlisere, tālrunis 25449086, e-pasts: alise.slisere@nica.lv

NOTEIKUMI

09.03.2020. pieņemts lēmums projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “INSER IT”
Līgumcena bez PVN EUR 2220,00


25.02.2020.
Cenu izpēte Nr. CI-2020-11
"Sētas labiekārtošanas un bruģēšanas darbi Nīcas novada PII "Spārīte"”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.03.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Anna Zorjakova, tālrunis 29453148, e-pasts: anna.zorjakova@nica.lv

NOTEIKUMI

Darba apjomu tāme

PIEDĀVĀJUMS CENU IZPĒTEI

30.03.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Taigers”
Līgumcena bez PVN EUR 14847,98


24.02.2020.
Cenu izpēte Nr. CI-2020-10
"Tautastērpu iegāde Nīcas un Otaņķu etnogrāfiskajiem ansambļiem

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.03.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Alise Šlisere, tālrunis 25449086, e-pasts: alise.slisere@nica.lv

NOTEIKUMI

09.03.2020. pieņemts lēmums projekta apstiprināšanas gadījumā rīkot iepirkuma procedūru.


20.02.2020.
Cenu izpēte Nr. CI-2020-08
"Meža inventarizācijas datu izgatavošana”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.02.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemesgrāmata

Zemes robežu plāns

03.03.2020. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.


20.02.2020.
Cenu izpēte Nr. CI-2020-07
"Kvadricikla iegāde Nīcas novada domes vajadzībām

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.03.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Alise Šlisere, tālrunis 25449086, e-pasts: alise.slisere@nica.lv

NOTEIKUMI

06.03.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “IGJJ”
Līgumcena bez PVN EUR 6315,20


19.02.2020.
Cenu izpēte Nr. CI-2020-06
"Īpašuma "Ābeļziedi" novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.02.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemesgrāmata

Zemes robežu plāns

26.02.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Interbaltija”
Līgumcena bez PVN EUR 111,57


11.02.2020.
Cenu izpēte Nr. CI-2020-05
"Nīcas kultūras nama skatītāju zāles griestu un sienas apšuvuma remonts”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 19.02.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Ieva Mazpole, tālrunis 26670207, e-pasts: ieva.mazpole@nica.lv

NOTEIKUMI

2.pielikums - TĀMES

14.02.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Taigers”
Līgumcena bez PVN EUR 5350,53


10.02.2020.
Cenu izpēte Nr. CI-2020-04
"Meža īpašuma "Egļu mežs" novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.02.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Apsaimniekošanas plāns

Zemes robežu plans, situācijas plāns

Zemesgrāmata

17.02.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “VCG Ekspertu grupa”
Līgumcena bez PVN EUR 285,00


10.02.2020.
Cenu izpēte Nr. CI-2020-03
"Meža īpašuma novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.02.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Apsaimniekošanas plāns

Zemes robežu plāns, situācijas plāns

Zemesgrāmta

17.02.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “VCG Ekspertu grupa”
Līgumcena bez PVN EUR 435,00


10.02.2020.
Cenu izpēte Nr. CI-2020-02
"Meža īpašuma novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.02.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Inventarizācijas apraksts

Zemes robežu plāns

Zemesgrāmata

17.02.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “VCG Ekspertu grupa”
Līgumcena bez PVN EUR 335,00


06.01.2020.
Cenu izpēte Nr. CI-2020-01
"Par tiesībām veikt būvuzraudzību Grīnvaltu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūves darbiem"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.01.2020. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Par cenu izpētes dokumentāciju: Alise Šlisere, iepirkumu speciāliste, tālr.: 25449086;e-pasts: alise.slisere@nica.lv

Par cenu izpētes priekšmetu, apjomu, tehnisko specifikāciju: Aigars Veiss, Komunālās pārvaldes vadītājs, tālr.:25622860; e-pasts: aigars.veiss@nica.lv

NOLIKUMS

5.pielikums - Būvprojekts

6.pielikums - Līgumprojekts

21.01.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “DanSan”
Līgumcena bez PVN EUR 4500,00


2019. GADA CENU IZPĒTES


16.12.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-52
"Nīcas kultūras nama telpu grīdas renovācija”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.12.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Ieva Mazpole, tālrunis 26670207, e-pasts: ieva.mazpole@nica.lv

NOTEIKUMI

2.pielikums - TĀMES

06.01.2020. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības Būvuzņēmējam Fēliksam Bliskam, reģ.nr. 040679-10104
Līgumcena bez PVN EUR 9869,95


05.12.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-51
"Pašvaldības informatīvā izdevuma "Nīcas Novada Vēstis" drukāšana”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.12.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Kristīne Kopštāle, tālrunis 63452256, e-pasts: kristine.kopstale@nica.lv

NOTEIKUMI

16.12.2019. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Kurzemes Vārds”
Līgumcena bez PVN EUR 6598,80


05.12.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-50
"Īpašuma "Parks pie skolas" novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.12.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemesgrāmata

Zemes robežu plans

12.12.2019. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “INTERBALTIJA”
Līgumcena bez PVN EUR 135,00


27.11.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-49
"Meža inventarizācijas datu izgatavošana un robežstigu atjaunošana īpašumam "Egļu mežs"”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.12.2019. plkst. 12:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemes robežu plāns
Zemesgrāmata

04.12.2019. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “J.J.Mežs”
Līgumcena bez PVN EUR 90,00


25.11.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-48
"Meža inventarizācijas datu izgatavošana un robežstigu atjaunošana īpašumam "Stikliņi"”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.12.2019. plkst. 12:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI
Zemes robežu plāns
Zemesgrāmata

02.12.2019. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “J.J.Mežs”
Līgumcena bez PVN EUR 90,00


25.11.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-47
"Īpašuma "Pļavas" novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.12.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemes robežu plāns

Zemesgrāmata

02.12.2019. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Invest Rīga Liepāja”
Līgumcena bez PVN EUR 140,00


22.11.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-46
"Īpašuma "Pora Zudavi" novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 29.11.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemes robežu plāns

Zemesgrāmata

29.11.2019. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Invest RĪga Liepāja”
Līgumcena bez PVN EUR 140,00


21.11.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-45
"Par tiesībām veikt būvuzraudzību Nīcas ambulances ēkas jumta seguma nomaiņas un bēniņu pārseguma siltināšanas darbiem"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 29.11.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Par cenu izpētes dokumentāciju: Alise Šlisere, iepirkumu speciāliste, tālr.: 25449086;e-pasts: alise.slisere@nica.lv

Par cenu izpētes priekšmetu, apjomu, tehnisko specifikāciju: Aigars Veiss, Komunālās pārvaldes vadītājs, tālr.:25622860; e-pasts: aigars.veiss@nica.lv

 

NOTEIKUMI

5.pielikums - apliecinājuma karte

6.pielikums - līgumprojekts

02.12.2019. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Taigers”
Līgumcena bez PVN EUR 3200,00


 13.11.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-44
"Par tiesībām veikt būvuzraudzību Nīcas novada grantētā ceļa posma "Nīca-Mācītājmuiža" pārbūves darbiem"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.11.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Par cenu izpētes dokumentāciju: Alise Šlisere, iepirkumu speciāliste, tālr.: 25449086;e-pasts: alise.slisere@nica.lv

Par cenu izpētes priekšmetu, apjomu, tehnisko specifikāciju: Aigars Veiss, Komunālās pārvaldes vadītājs, tālr.:25622860; e-pasts: aigars.veiss@nica.lv

NOTEIKUMI
5.pielikums_BŪVPROJEKTS
6.pielikums_LĪGUMPROJEKTS

27.11.2019. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “d4m”
Līgumcena bez PVN EUR 1771,00


04.11.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-43
"Elektroenerģijas iegāde Nīcas novada domes vajadzībām

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 20.11.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Alise Šlisere, tālrunis 25449086, e-pasts: alise.slisere@nica.lv

NOTEIKUMI

27.11.2019. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības AS “Latvenergo”
Līgumcena bez PVN 0,05383 EUR/kWh


07.10.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-42
"Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība operatīvā transporta nobrauktuves izbūvei projektā “Jūras piekrastes praktiskā pārvaldība Bernātu dabas parkā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.10.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Ieva Taurinskaite, tālrunis 63452257, e-pasts: ieva.taurinskaite@nica.lv

NOTEIKUMI

22.10.2019. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības IK “P.Alkšņa projektu grupa”
Līgumcena bez PVN EUR 1550,00


16.08.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-41
"Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība operatīvā transporta nobrauktuves izbūvei projektā “Jūras piekrastes praktiskā pārvaldība Bernātu dabas parkā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.08.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Ieva Taurinskaite, tālrunis 63452257, e-pasts: ieva.taurinskaite@nica.lv

NOTEIKUMI

 

28.08.2019. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.


14.08.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-40
"Īpašuma novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.08.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Dzīvojamās telpas īres līgums

Inventarizācijas lieta

Zemesgrāmata

  

23.08.2019. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Invest Rīga Liepāja”
Līgumcena bez PVN EUR 70,00


12.08.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-39
"Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, kupicu izveidošana un 2 (divu) robežpunktu atjaunošanas darbi”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.08.2019. plkst. 10:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Kadastra kartes izkopējumi

Zemes robežu plāns

 

21.08.2019. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Metrum”
Līgumcena bez PVN EUR 2283,00


08.08.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-38
"Īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.08.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemes nomas līgums
Zemes robežu plāns
Zemesgrāmata

 

15.08.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Interbaltija”
Līgumcena bez PVN EUR 180,00


08.08.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-37
"Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2015.gadam, Nīcas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam un Nīcas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam īstenošanas monitoringa ziņojuma izstrāde”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.08.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersonas: Ieva Taurinskaite, tālrunis 63452257, e-pasts: ieva.taurinskaite@nica.lv

un Evita Kalēja, tālrunis 63452253, e-pasts: evita.kaleja@nica.lv 

NOTEIKUMI

 

23.08.2019. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Firma L4”
Līgumcena bez PVN EUR 2050,00


02.08.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-36
"Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība operatīvā transporta nobrauktuves izbūvei projektā “Jūras piekrastes praktiskā pārvaldība Bernātu dabas parkā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.08.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Ieva Taurinskaite, tālrunis 63452257, e-pasts: ieva.taurinskaite@nica.lv

NOTEIKUMI

Precizēts Projektēšanas uzdevums

 

15.08.2019. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.


23.07.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-35
"Zemes ierīcības projekta izgatavošana un kadastrālā uzmērīšana īpašumam "Smilšu Rausis", kad.Nr. 6478 003 0045 Grīnvalti, Nīcas pagasts, Nīcas novads”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 31.07.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Alise Šlisere, tālrunis 63452260, e-pasts: alise.slisere@nica.lv

NOTEIKUMI

Grafiskais pielikums

 

31.07.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Metrum”
Līgumcena bez PVN EUR 876,00


17.07.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-34
"Īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 25.07.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemes nomas līgums

Zemesgrāmata

Zemes robežu plāns

 

25.07.2019. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.


16.07.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-33
"Zemes ierīcības projekta izgatavošana un kadastrālā uzmērīšana īpašumam "Smilšu Rausis", kad.Nr. 6478 003 0045 Grīnvalti, Nīcas pagasts, Nīcas novads”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.07.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Alise Šlisere, tālrunis 63452260, e-pasts: alise.slisere@nica.lv

NOTEIKUMI

Grafiskais pielikums
 

Cenu izpēte pārtraukta.


15.07.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-32
"Nīcas Jauniešu centra virtuves un WC remonts”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.07.2019. plkst. 13:00

Kontaktpersona: Vita Liepiņa, tālrunis 20099063, e-pasts: Vita.Liepina@nica.lv

NOTEIKUMI

2.pielikums-Tāme

 

22.07.2019. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības A/S “Būvmeistars”
Līgumcena bez PVN EUR 6183,84.


15.07.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-31
"Virtuves iekārta Nīcas Jauniešu centrā”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.07.2019. plkst. 12:00

Kontaktpersona: Vita Liepiņa, tālrunis 20099063, e-pasts: Vita.Liepina@nica.lv

NOTEIKUMI
2.pielikums - Izvērstā tāme
3.pielikums - Palīgmateriāls

22.07.2019. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.

09.07.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-30
"Īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.07.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemes nomas līgums

Zemesgrāmata

Zemes robežu plāns

 

16.07.2019. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta, jo saņemtais piedāvājums pārsniedz pasūtītāja finanšu iespējas.


01.07.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-29
"Īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 08.07.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemes nomas līgums

Zemesgrāmata

Zemes robežu plāns

 

08.07.2019. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.


25.06.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-28
"Īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 03.07.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemes robežu plāns, situācijas, apgrūtinājuma plāns

Zemesgrāmata

03.07.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Interbaltija”
Līgumcena bez PVN EUR 180,00


10.06.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-27
"Īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.06.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemesgrāmata

inventarizācija

17.06.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Interbaltija”
Līgumcena bez PVN EUR 85,00


23.05.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-26
"Īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 31.05.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Inventarizācija

Zemesgrāmata

 

31.05.2019. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.

 

 


20.05.2019.

Cenu izpēte Nr. CI-2019-25
"Augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna uzmērīšana un  izgatavošana  zemes vienībām “Dzintariņš – Baltijas jūra”, “Piejūras Parks” un “Baltijas jūras tauvas josla” Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.05.2019. plkst. 14:00
Kontaktpersona: Evita Kalēja, tālrunis 63452253, e-pasts: evita.kaleja@nica.lv

NOTEIKUMI

bilde

28.05.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “TOPO Libau”
Līgumcena bez PVN EUR 220,00


 

 


16.05.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-24
"Samontējamu kompozītmateriālu laipu izgatvošana un piegāde"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.05.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Ieva Taurinskaite, tālrunis 63452257, e-pasts: ieva.taurinskaite@nica.lv

NOTEIKUMI
LĪGUMA PROJEKTS
28.05.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Scan-Plast Latvia LSEZ”
Līgumcena bez PVN EUR 5316,54

 


15.05.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-23
" Īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.05.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemesgrāmata

Zemes robežu plāns

28.05.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Invest Rīga Liepāja”
Līgumcena bez PVN EUR 140,0015.05.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-22
"Meža īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.05.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI
Robežu plāns,zemesgrāmata

28.05.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “VCG Ekspertu grupa”
Līgumcena bez PVN EUR 950,0015.05.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-21
"Meža īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.05.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemesgrāmata,robežu plāns

 

28.05.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “VCG Ekspertu grupa”
Līgumcena bez PVN EUR 300,0015.05.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-20
"Meža īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.05.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemesgrāmata,robežu plāns

 

28.05.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “VCG Ekspertu grupa”
Līgumcena bez PVN EUR 450,00

 15.05.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-19
"Meža īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.05.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemesgrāmata,robežu plāns

28.05.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “VCG Ekspertu grupa”
Līgumcena bez PVN EUR 725,0013.05.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-18
"Īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.05.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI
Zemesgrāmata, robežu plāns

28.05.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Invest Rīga Liepāja”
Līgumcena bez PVN EUR 140,00


13.05.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-17
"Īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.05.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemesgrāmata, robežu plāns

28.05.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Invest Rīga Liepāja”
Līgumcena bez PVN EUR 140,0013.05.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-16
"Meža inventarizācijas datu izgatavošana un robežstigu atjaunošana”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.05.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemes robežu plāns

28.05.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “J.J.Mežs”
Līgumcena bez PVN EUR 147,00


13.05.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-15
"Īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.05.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Inventarizācija

Zemesgrāmata

21.05.2019. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.


09.05.2019.

Cenu izpēte Nr. CI-2019-14
"Augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna uzmērīšana un  izgatavošana  zemes vienībām “Dzintariņš – Baltijas jūra”, “Piejūras Parks” un “Baltijas jūras tauvas josla” Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.05.2019. plkst. 12:00
Kontaktpersona: Evita Kalēja, tālrunis 63452253, e-pasts: evita.kaleja@nica.lv

NOTEIKUMI

20.05.2019. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.

bilde

 


02.05.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-13
"Meža inventarizācijas datu izgatavošana un robežstigu atjaunošana”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.05.2019. plkst. 12:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemes robežu plāns

10.05.2019. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.

 


30.04.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-12
"Īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.05.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Inventarizācija

Zemesgrāmata

10.05.2019. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.


18.04.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-11
"Neapbūvēto  lauksaimniecības zemes gabalu nomas maksas noteikšana”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.04.2019. plkst. 10:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

02.05.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Interbaltija”
Līgumcena bez PVN EUR 350,00


08.04.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-10
"Neapbūvēto  lauksaimniecības zemes gabalu nomas maksas noteikšana”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.04.2019. plkst. 10:00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

 
16.04.2019. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.

25.02.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-09
"Augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna uzmērīšana un  izgatavošana daļai no pašvaldības autoceļa “Nīca -Mācītājmuiža” Nīcas pagasts, Nīcas novads"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.03.2019. plkst. 12:00
Kontaktpersona: Evita Kalēja, tālrunis 63452253, e-pasts: evita.kaleja@nica.lv

 

NOTEIKUMI
Uzmērāmā teritorija
Līguma projekts
06.03.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Ģeodēzists”
Līgumcena bez PVN EUR 949,00

22.02.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-08
“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība teritorijas labiekārtojumam projektā “Dabas parka “Bernāti” dabas aizsardzības plāna apsaimniekošanas pasākumu ieviešana”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.03.2019. plkst.14:00
Kontaktpersona: Ieva Taurinskaite, tālrunis 63452257, e-pasts: ieva.taurinskaite@nica.lv
NOTEIKUMI
7. PIELIKUMS_Būvatļauja
8. PIELIKUMS_Būvprojekts minimālā sastāvā
04.03.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “BM-projekts”
Līgumcena bez PVN EUR 3085,00

08.02.2019.

Cenu izpēte Nr. CI-2019-07
"Zemes  vienības kadastrālā uzmērīšana un kupicu izveidošana"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.02.2019. plkst.10:00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv
NOTEIKUMI
Kadastra kartes izkopējums
22.02.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Metrum”
Līgumcena bez PVN EUR 1639,00

07.02.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-06
"Nīcas lauku ambulances 23.kabineta un 29.kabineta telpu remonts, Skolas ielā 5, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.02.2019. plkst. 10:00
Kontaktpersona: Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: inata.stale@nica.lv
NOTEIKUMI
Pielikumi (2. un 3.) – lokālās tāmes
18.02.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Taigers”
Līgumcena bez PVN EUR 12672,60

05.02.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-05
"BŪVUZRAUDZĪBA – BŪVDARBU VEIKŠANAI "TĪKLU MĀJAS" (AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 64780190132001) PĀRBŪVE ĪPAŠUMĀ "PIESTĀTNE", JŪRMALCIEMĀ, NĪCAS PAGASTĀ, NĪCAS NOVADĀ"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.02.2019. plkst. 15:00
Kontaktpersona: Vita Liepiņa, tālrunis 20099063, e-pasts: Vita.Liepina@nica.lv
NOTEIKUMI
Pielikumi 1-3 (veidlapas)
Pielikums 4 (Līguma projekts)
12.02.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Taigers”
Līgumcena bez PVN EUR 2479,34

05.02.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-04
"BŪVUZRAUDZĪBA – BŪVDARBU VEIKŠANAI DABAS TAKU LABIEKĀRTOJUMA UN LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU UZSTĀDĪŠANAI  TERITORIJĀ "BERNĀTU PARKS" NĪCAS PAGASTĀ, NĪCAS NOVADĀ"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.02.2019. plkst. 16:00
Kontaktpersona: Vita Liepiņa, tālrunis 20099063, e-pasts: Vita.Liepina@nica.lv
NOTEIKUMI
Pielikumi 1-3 (veidlapas)
Pielikums 4 (Līguma projekts)
12.02.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Taigers”
Līgumcena bez PVN EUR 2479,34

23.01.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-03
"Robežzīmju atjaunošana un kupicu izveidošana"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 01.02.2019. plkst.10:00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv
NOTEIKUMI
Zemes robežu plāns
04.02.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Metrum”
Līgumcena bez PVN EUR 349,40

09.01.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-02
"Meža kopšanas cirsmu skiču izgatavošanu un cirsmu piedāvājumu cenas noteikšana"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.01.2019. plkst.14:00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv
NOTEIKUMI
Zemes robežu plāns
Meža apsaimniekošanas plāns
21.01.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “J.J.Mežs”
Līgumcena bez PVN EUR 944,05

02.01.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-01
"Īpašuma novērtējuma pakalpojuma izmaksas"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.01.2019. plkst.14:00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv
NOTEIKUMI
Robežu plāns
Zemesgrāmata
14.01.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Interbaltija”
Līgumcena bez PVN EUR 150,00

2018. GADA CENU IZPĒTES


11.12.2018.
Cenu izpēte Nr. CI-2018-21
"Pašvaldības informatīvā izdevuma "Nīcas Novada Vēstis" drukāšana"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.12.2018. plkst.14.00
Kontaktpersona: Gunita Šime, tālrunis 29105652, e-pasts: gunita.sime@nica.lv
NOTEIKUMI
19.12.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “TALSU TIPOGRĀFIJA”
Līgumcena bez PVN EUR 4845,00

06.12.2018.
Cenu izpēte Nr. CI-2018-20
"Nīcas sporta laukuma projektēšana (adrese Nīcas vidusskola, Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads)"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.12.2018. plkst.14:00
Kontaktpersona: Ingars Kalējs, tālrunis 26174896, e-pasts: ingars.kalējs@nica.lv
NOTEIKUMI
Pielikums Nr.3
Atbilde
07.01.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “VCI”
Līgumcena bez PVN EUR 9600,00

23.11.2018.
Cenu izpēte Nr. CI-2018-19
"Portatīvo datoru iegāde Nīcas novada domei"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.11.2018. plkst.14:00
Kontaktpersona: Uģis Volkovs, tālrunis 26418933, e-pasts: ugis.volkovs@nica.lv
NOTEIKUMI
04.12.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA "Elektronikas tirdzniecība un apkopes centrs”
Līgumcena bez PVN EUR 2472,00

19.10.2018.
Cenu izpēte Nr. CI-2018-18
"Īpašuma novērtējuma pakalpojuma izmaksas"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 29.10.2018. plkst.14:00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv
NOTEIKUMI
Inventarizācija dzīvoklim
05.11.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Eiroeksperts”
Līgumcena bez PVN EUR 123,97

15.10.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-17
“Augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna uzmērīšana un  izgatavošana pašvaldības autoceļam “Dzintariņš – Baltijas jūra” Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.10.2018. plkst.14:00
Kontaktpersona: Evita Kalēja, tālrunis 63452253, e-pasts: evita.kaleja@nica.lv
NOTEIKUMI
Uzmērāmā teritorija
25.10.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Metrum”
Līgumcena bez PVN EUR 315,00

19.09.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-16
"Īpašuma "Zanišķi" novērtējuma pakalpojuma izmaksas"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.09.2018. plkst.14:00
Kontaktpersona: Māra Ādolfa, tālrunis 63452251, e-pasts: mara.adolfa@nica.lv
NOTEIKUMI
28.09.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Vindeks”
Līgumcena bez PVN EUR 150,00

10.09.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-15
"Īpašuma ”Zanišķi”novērtējuma pakalpojuma izmaksas"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.09.2018. plkst.10:00
Kontaktpersona: Māra Ādolfa, tālrunis 63452251, e-pasts: mara.adolfa@nica.lv
NOTEIKUMI
19.09.2017. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.
10.09.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-14
"Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde: Nīcas ambulances ēkas jumta seguma maiņa un bēniņu pārseguma siltināšana, Skolas ielā 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 19.09.2018. plkst.14.00
Kontaktpersona: Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: inata.stale@nica.lv
NOTEIKUMI
21.09.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “EIROPRO”
Līgumcena bez PVN EUR 2500,00

07.09.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-13
"Augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna uzmērīšana un izgatavošana īpašumam ”Jūraskāpas” Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.09.2018. plkst.14:00
Kontaktpersona: Evita Kalēja, tālrunis 63452253, e-pasts: evita.kaleja@nica.lv
NOTEIKUMI
Uzmērāmā teritorija
19.09.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Metrum”
Līgumcena bez PVN EUR 320,00

07.09.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-12
“Augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna uzmērīšana un izgatavošana īpašumam ”Nīcas vidusskola”, adrese Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.09.2018. plkst.14:00
Kontaktpersona: Evita Kalēja, tālrunis 63452253, e-pasts: evita.kaleja@nica.lv
NOTEIKUMI
Uzmērāmā teritorija
19.09.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Metrum”
Līgumcena bez PVN EUR 480,00

15.08.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-11
"Zemes vienības kadastrālā uzmērīšana”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.08.2018. plkst.10:00
Kontaktpersona: Māra Ādolfa, tālrunis 63452251, e-pasts: mara.adolfa@nica.lv
NOTEIKUMI
23.08.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Latvijasmernieks.lv”
Līgumcena bez PVN EUR 740,00

23.07.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-10
"Pludmales koka labiekārtojuma elementu – solu, atkritumu urnu, pārģērbšanās kabīņu un infostendu – izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.07.2018. plkst.17.00
Kontaktpersona: Ieva Taurinskaite , tālrunis 63452257, e-pasts: ieva.taurinskaite@nica.lv
NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
LĪGUMA PROJEKTS
31.07.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar I/K “GABALIŅA DAIŅA DARBNĪCA”
Līgumcena bez PVN EUR 4046,00

18.06.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-09
"Nīcas lauku ambulances foajē telpas remonts, Skolas ielā 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.06.2018. plkst.10.00
Kontaktpersona: Inata Štāle , tālrunis 29415662, e-pasts:ambulance@nica.lv
NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
25.06.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Taigers”
Līgumcena bez PVN EUR 3648,58

16.05.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-08
“Būvuzraudzība Nīcas vidusskolas ēdnīcas telpu grupas atjaunošanas būvdarbiem”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.05.2018. plkst.10:00
Kontaktpersona: Liene Bārenīte, tālrunis 29183296, e-pasts: liene.barenite@inbox.lv
NOTEIKUMI
24.05.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Būviecere”
Līgumcena bez PVN EUR 1200,00

08.05.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-07
“Portatīvo datoru iegāde Nīcas novada dome”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.05.2018. plkst.14:00
Kontaktpersona: Uģis Volkovs, tālrunis 26418933, e-pasts: ugis.volkovs@nica.lv
NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
16.05.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Elektronikas tirdzniecība un apkopes centrs”
Līgumcena bez PVN EUR 5395,00

19.04.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-06
“Zemes vienības kadastrālā uzmērīšana”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.04.2018. plkst.10:00
Kontaktpersona: Māra Ādolfa, tālrunis 63452251, e-pasts: zeme@nica.lv
NOTEIKUMI
02.05.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Metrum”
Līgumcena bez PVN EUR 435,00

16.04.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-05
"Žoga izbūve ap Nīcas novada PII “Spārīte” teritoriju"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.05.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona:Anna Zorjakova, tālrunis 29453148, e-pasts: berndarzsnica@inbox.lv
NOTEIKUMI
Darbu apjomu tāme
Atbilde-1
Atbilde-2
02.05.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar AS “FAGOS”
Līgumcena bez PVN EUR 9579,43

11.04.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-04
"Būvprojekta izstrāde: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana, Skolas ielā 1, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.04.2018. plkst.14.00
Kontaktpersona: Aigars Veiss, tālrunis 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv, Aldis Čirkšis, tālrunis 20245736, e-pasts: aldis.cirksis@nica.lv
NOTEIKUMI
Ēkas atjaunošanas darbu tāme
Būves ekspertīzes atzinums
Atbilde
02.05.2018. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti, jo piedāvātā līgumcena sasniedza Publisko iepirkumu likuma kārtībā veicamo iepirkumu slieksni
19.02.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-03
"Esošo logu demontāža un jaunu PVC logu uzstādīšana Nīcas lauku ambulancē (23 gab.), Skolas ielā 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.02.2018. plkst.14.00
Kontaktpersona: Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: ambulance@nica.lv
NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Pielikums 3. PRECIZĒTS
Atbilde
26.02.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Kurzemes amatnieks A”
Līgumcena bez PVN EUR 6612,64

23.01.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-02
Par tiesībām veikt būvuzraudzību ceļa pārbūves darbiem „Nīcas novada grantēto ceļa posmu būvprojekta izstrāde un būvniecība
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.02.2018. plkst.10.00
Kontaktpersona:Aigars Veiss, tālrunis 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv
NOTEIKUMI
LĪGUMA PROJEKTS
06.02.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “d4m”
Līgumcena bez PVN EUR 8228,00

03.01.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-01
"Telpu remonts sabiedriskā centra izveidei Grīnvaltos
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 11.01.2018. plkst.14.00
Kontaktpersona: Ieva Taurinskaite, tālrunis 63452257, e-pasts: ieva.taurinskaite.nica@gmail.com
NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Atbilde
Skaidrojošais apraksts un tehniskie plāni
Atbilde
12.01.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Taigers”
Līgumcena bez PVN EUR 10668,75

2017. GADA CENU IZPĒTES


27.12.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-17
"Augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna uzmērīšana un izgatavošana Grīnvaltos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.01.2018. plkst.14.00
Kontaktpersona: Evita Kalēja, tālrunis 63452253, e-pasts: topo@nica.lv
NOTEIKUMI
04.01.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Metrum”
Līgumcena bez PVN EUR 976,00

05.12.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-16
"Pašvaldības informatīvā izdevuma „Nīcas Novada Vēstis” drukāšana”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.12.2017. plkst.14.00
Kontaktpersona:Gunita Šime, tālrunis 29105652, e-pasts: gunita.sime@nica.lv
NOTEIKUMI
13.12.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Kurzemes Vārds”
Līgumcena bez PVN EUR 4450,44

11.10.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-15
“Īpašuma novērtējuma pakalpojuma izmaksas”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.10.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Māra Ādolfa, tālrunis 63452251, e-pasts: zeme@nica.lv
NOTEIKUMI
17.10.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “LATIO “
Līgumcena bez PVN EUR 82,62

02.10.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-14
"GPS iekārtas uzstādīšana un noma Nīcas novada domes 11 transporta līdzekļiem"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.10.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Aigars Veiss, tālrunis 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv
NOTEIKUMI
10.10.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “GSM Apsardze “
Līgumcena bez PVN EUR 1651,00

18.07.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-13
“Nīcas novada uzņēmējdarbības atbalsta stratēģijas un rīcības plāna izstrāde 2018.-2030.gadam saskaņā ar Tehnisko specifikāciju”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.08.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Vita Liepiņa, tālrunis 20099063, e-pasts: projekti@nica.lv
NOTEIKUMI
Atbilde
Atbilde
07.08.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Ķemers Business and Law Company “
Līgumcena bez PVN EUR 6900,00

13.07.2017.

Cenu izpēte Nr.CI-2017-12
"Būvprojekta minimālās sastāvā un būvprojekta izstrāde nekustamā īpašuma "Nīcas klēts” ēkas pārbūvei īpašumā "Nīcas klēts”, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 31.07.2017. plkst. 14:00
Kontaktpersona: Dace Vecbaštika, tālrunis 29458532, e-pasts: turisms@nica.lv
NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
14.08.2017. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta
10.07.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-11
“Nīcas ambulances daļējs ieejas mezgla vienkāršotā atjaunošana, Skolas ielā 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 19.07.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: ambulance@nica.lv
 
NOTEIKUMI
DARBU APJOMU TĀME
Specifikācija I
Specifikācija II
11.08.2017. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.
26.06.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-10
“Nīcas ambulances ieejas mezgla vienkāršotā atjaunošana, Skolas ielā 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.07.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: ambulance@nica.lv
NOTEIKUMI
DARBU APJOMU TĀME
Specifikācija I
Specifikācija II
04.07.2017. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti, jo piedāvātā līgumcena sasniedza Publisko iepirkumu likuma kārtībā veicamo iepirkumu slieksni.
29.05.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-09
“Teritorijas daļējs labiekārtojums Bārtas ielā 7, Nīcā”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.06.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Aigars Veiss, tālrunis 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv
NOTEIKUMI
DARBU APJOMU TĀME
Būvprojekts
21.06.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “‘A-Land”
Līgumcena bez PVN EUR 17939,03

20.04.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-08
"Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes "Spārīte” 1.grupas divu telpu remonts" 
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.04.2017.plkst.14:00
Kontaktpersona: Anna Zorjakova, tālrunis 29453148 , e-pasts:berndarznica@inbox.lv
NOTEIKUMI
Darbu apjomu tāme
02.05.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Taigers”
Līgumcena bez PVN EUR 9983,80

29.03.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-07
"Tehniskās dokumentācijas izstrāde Nīcas vidusskolas ēdnīcu telpu grupas atjaunošanas būvdarbiem”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.04.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Liene Otaņķe, tālrunis 29183296, e-pasts: liene.otanke@inbox.lv
NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Tehniskā specifikācija
19.04.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “‘CON STO”
Līgumcena bez PVN EUR 8000,00

14.03.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-06
"Esošo logu demontāža un jaunu PVC logu uzstādīšana Nīcas lauku ambulancei"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.03.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: ambulance@nica.lv
NOTEIKUMI
2.pielikums
3.pielikums
22.03.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “KURZEMES AMATNIEKS A”
Līgumcena bez PVN EUR 4190,49

10.03.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-05
"Tehniskās dokumentācijas izstrāde Nīcas vidusskolas ēdnīcu telpu grupas atjaunošanas būvdarbiem"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:17.03.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Liene Otaņķe, tālr.29183296, e- pasts:  liene.otanke@inbox.lv
NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
17.03.2017.pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti, jo nav iesniegts neviens piedāvājums.

10.02.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-04
"Magnetoterapijas iekārtas Easy Qs piegāde Nīcas lauku ambulancei"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.02.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona:Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: ambulance@nica.lv
NOTEIKUMI
22.02.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Medserviss-M”
Līgumcena bez PVN EUR 2750,00

24.01.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-03
"Aizsargtīklu uzstādīšana Nīcas sporta hallē"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 01.02.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Ingars Kalējs,  tālrunis 26174896, e-pasts: sports@nica.lv
NOTEIKUMI
Darbu apjomu Tāme
02.02.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “ODETA AG”
Līgumcena bez PVN EUR 1947,29

04.01.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-02
"Zemes  vienību pirmreizējā  kadastrālā uzmērīšana"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.01.2017. plkst.13:00
Kontaktpersona:Māra Ādolfa, tālrunis 63489482, e–pasts: zeme@nica.lv
NOTEIKUMI
16.01.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “‘Topoprojekts”
Līgumcena bez PVN EUR 1480,00

04.01.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-01
"Būvprojekta minimālās sastāvā un būvprojekta izstrāde NĪ "Otaņķu pasts" ēkas pārbūvei par sabiedrisko centru un teritorijas labiekārtošanai īpašumā "Otaņķu pasts", Otaņķi, Otaņķu pagasts, Nīcas novads”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.01.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Anda Veidele, tālr.29160897, e-pasts: anda.veidele@nica.lv
NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
16.01.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar A/S “Būvmeistars”
Līgumcena bez PVN EUR 3950,00