16.08.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-41
"Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība operatīvā transporta nobrauktuves izbūvei projektā “Jūras piekrastes praktiskā pārvaldība Bernātu dabas parkā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.08.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Ieva Taurinskaite, tālrunis 63452257, e-pasts: ieva.taurinskaite@nica.lv

NOTEIKUMI

 

28.08.2019. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.


14.08.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-40
"Īpašuma novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.08.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Dzīvojamās telpas īres līgums

Inventarizācijas lieta

Zemesgrāmata

  

23.08.2019. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Invest Rīga Liepāja”
Līgumcena bez PVN EUR 70,00


12.08.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-39
"Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, kupicu izveidošana un 2 (divu) robežpunktu atjaunošanas darbi”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.08.2019. plkst. 10:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Kadastra kartes izkopējumi

Zemes robežu plāns

 

21.08.2019. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Metrum”
Līgumcena bez PVN EUR 2283,00


08.08.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-38
"Īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.08.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemes nomas līgums
Zemes robežu plāns
Zemesgrāmata

 

15.08.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Interbaltija”
Līgumcena bez PVN EUR 180,00


08.08.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-37
"Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2015.gadam, Nīcas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam un Nīcas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam īstenošanas monitoringa ziņojuma izstrāde”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.08.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersonas: Ieva Taurinskaite, tālrunis 63452257, e-pasts: ieva.taurinskaite@nica.lv

un Evita Kalēja, tālrunis 63452253, e-pasts: evita.kaleja@nica.lv 

NOTEIKUMI

 

23.08.2019. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Firma L4”
Līgumcena bez PVN EUR 2050,00


02.08.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-36
"Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība operatīvā transporta nobrauktuves izbūvei projektā “Jūras piekrastes praktiskā pārvaldība Bernātu dabas parkā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.08.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Ieva Taurinskaite, tālrunis 63452257, e-pasts: ieva.taurinskaite@nica.lv

NOTEIKUMI

Precizēts Projektēšanas uzdevums

 

15.08.2019. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.


23.07.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-35
"Zemes ierīcības projekta izgatavošana un kadastrālā uzmērīšana īpašumam "Smilšu Rausis", kad.Nr. 6478 003 0045 Grīnvalti, Nīcas pagasts, Nīcas novads”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 31.07.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Alise Šlisere, tālrunis 63452260, e-pasts: alise.slisere@nica.lv

NOTEIKUMI

Grafiskais pielikums

 

31.07.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Metrum”
Līgumcena bez PVN EUR 876,00


17.07.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-34
"Īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 25.07.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemes nomas līgums

Zemesgrāmata

Zemes robežu plāns

 

25.07.2019. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.


16.07.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-33
"Zemes ierīcības projekta izgatavošana un kadastrālā uzmērīšana īpašumam "Smilšu Rausis", kad.Nr. 6478 003 0045 Grīnvalti, Nīcas pagasts, Nīcas novads”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.07.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Alise Šlisere, tālrunis 63452260, e-pasts: alise.slisere@nica.lv

NOTEIKUMI

Grafiskais pielikums
 

Cenu izpēte pārtraukta.


15.07.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-32
"Nīcas Jauniešu centra virtuves un WC remonts”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.07.2019. plkst. 13:00

Kontaktpersona: Vita Liepiņa, tālrunis 20099063, e-pasts: Vita.Liepina@nica.lv

NOTEIKUMI

2.pielikums-Tāme

 

22.07.2019. pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības A/S “Būvmeistars”
Līgumcena bez PVN EUR 6183,84.


15.07.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-31
"Virtuves iekārta Nīcas Jauniešu centrā”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.07.2019. plkst. 12:00

Kontaktpersona: Vita Liepiņa, tālrunis 20099063, e-pasts: Vita.Liepina@nica.lv

NOTEIKUMI
2.pielikums - Izvērstā tāme
3.pielikums - Palīgmateriāls

22.07.2019. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.

09.07.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-30
"Īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.07.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemes nomas līgums

Zemesgrāmata

Zemes robežu plāns

 

16.07.2019. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta, jo saņemtais piedāvājums pārsniedz pasūtītāja finanšu iespējas.


01.07.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-29
"Īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 08.07.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemes nomas līgums

Zemesgrāmata

Zemes robežu plāns

 

08.07.2019. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.


25.06.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-28
"Īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 03.07.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemes robežu plāns, situācijas, apgrūtinājuma plāns

Zemesgrāmata

03.07.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Interbaltija”
Līgumcena bez PVN EUR 180,00


10.06.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-27
"Īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.06.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemesgrāmata

inventarizācija

17.06.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Interbaltija”
Līgumcena bez PVN EUR 85,00


23.05.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-26
"Īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 31.05.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Inventarizācija

Zemesgrāmata

 

31.05.2019. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.

 

 


20.05.2019.

Cenu izpēte Nr. CI-2019-25
"Augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna uzmērīšana un  izgatavošana  zemes vienībām “Dzintariņš – Baltijas jūra”, “Piejūras Parks” un “Baltijas jūras tauvas josla” Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.05.2019. plkst. 14:00
Kontaktpersona: Evita Kalēja, tālrunis 63452253, e-pasts: evita.kaleja@nica.lv

NOTEIKUMI

bilde

28.05.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “TOPO Libau”
Līgumcena bez PVN EUR 220,00


 

 


16.05.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-24
"Samontējamu kompozītmateriālu laipu izgatvošana un piegāde"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.05.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Ieva Taurinskaite, tālrunis 63452257, e-pasts: ieva.taurinskaite@nica.lv

NOTEIKUMI
LĪGUMA PROJEKTS
28.05.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Scan-Plast Latvia LSEZ”
Līgumcena bez PVN EUR 5316,54

 


15.05.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-23
" Īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.05.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemesgrāmata

Zemes robežu plāns

28.05.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Invest Rīga Liepāja”
Līgumcena bez PVN EUR 140,0015.05.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-22
"Meža īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.05.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI
Robežu plāns,zemesgrāmata

28.05.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “VCG Ekspertu grupa”
Līgumcena bez PVN EUR 950,0015.05.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-21
"Meža īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.05.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemesgrāmata,robežu plāns

 

28.05.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “VCG Ekspertu grupa”
Līgumcena bez PVN EUR 300,0015.05.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-20
"Meža īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.05.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemesgrāmata,robežu plāns

 

28.05.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “VCG Ekspertu grupa”
Līgumcena bez PVN EUR 450,00

 15.05.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-19
"Meža īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.05.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemesgrāmata,robežu plāns

28.05.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “VCG Ekspertu grupa”
Līgumcena bez PVN EUR 725,0013.05.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-18
"Īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.05.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI
Zemesgrāmata, robežu plāns

28.05.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Invest Rīga Liepāja”
Līgumcena bez PVN EUR 140,00


13.05.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-17
"Īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.05.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemesgrāmata, robežu plāns

28.05.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Invest Rīga Liepāja”
Līgumcena bez PVN EUR 140,0013.05.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-16
"Meža inventarizācijas datu izgatavošana un robežstigu atjaunošana”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.05.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemes robežu plāns

28.05.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “J.J.Mežs”
Līgumcena bez PVN EUR 147,00


13.05.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-15
"Īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.05.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Inventarizācija

Zemesgrāmata

21.05.2019. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.


09.05.2019.

Cenu izpēte Nr. CI-2019-14
"Augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna uzmērīšana un  izgatavošana  zemes vienībām “Dzintariņš – Baltijas jūra”, “Piejūras Parks” un “Baltijas jūras tauvas josla” Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.05.2019. plkst. 12:00
Kontaktpersona: Evita Kalēja, tālrunis 63452253, e-pasts: evita.kaleja@nica.lv

NOTEIKUMI

20.05.2019. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.

bilde

 


02.05.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-13
"Meža inventarizācijas datu izgatavošana un robežstigu atjaunošana”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.05.2019. plkst. 12:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Zemes robežu plāns

10.05.2019. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.

 


30.04.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-12
"Īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.05.2019. plkst. 14:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

Inventarizācija

Zemesgrāmata

10.05.2019. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.


18.04.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-11
"Neapbūvēto  lauksaimniecības zemes gabalu nomas maksas noteikšana”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.04.2019. plkst. 10:00

Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

02.05.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Interbaltija”
Līgumcena bez PVN EUR 350,00


08.04.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-10
"Neapbūvēto  lauksaimniecības zemes gabalu nomas maksas noteikšana”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.04.2019. plkst. 10:00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

NOTEIKUMI

 
16.04.2019. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.

25.02.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-09
"Augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna uzmērīšana un  izgatavošana daļai no pašvaldības autoceļa “Nīca -Mācītājmuiža” Nīcas pagasts, Nīcas novads"

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.03.2019. plkst. 12:00
Kontaktpersona: Evita Kalēja, tālrunis 63452253, e-pasts: evita.kaleja@nica.lv

 

NOTEIKUMI
Uzmērāmā teritorija
Līguma projekts
06.03.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Ģeodēzists”
Līgumcena bez PVN EUR 949,00

22.02.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-08
“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība teritorijas labiekārtojumam projektā “Dabas parka “Bernāti” dabas aizsardzības plāna apsaimniekošanas pasākumu ieviešana”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.03.2019. plkst.14:00
Kontaktpersona: Ieva Taurinskaite, tālrunis 63452257, e-pasts: ieva.taurinskaite@nica.lv
NOTEIKUMI
7. PIELIKUMS_Būvatļauja
8. PIELIKUMS_Būvprojekts minimālā sastāvā
04.03.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “BM-projekts”
Līgumcena bez PVN EUR 3085,00

08.02.2019.

Cenu izpēte Nr. CI-2019-07
"Zemes  vienības kadastrālā uzmērīšana un kupicu izveidošana"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.02.2019. plkst.10:00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv
NOTEIKUMI
Kadastra kartes izkopējums
22.02.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Metrum”
Līgumcena bez PVN EUR 1639,00

07.02.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-06
"Nīcas lauku ambulances 23.kabineta un 29.kabineta telpu remonts, Skolas ielā 5, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.02.2019. plkst. 10:00
Kontaktpersona: Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: inata.stale@nica.lv
NOTEIKUMI
Pielikumi (2. un 3.) – lokālās tāmes
18.02.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Taigers”
Līgumcena bez PVN EUR 12672,60

05.02.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-05
"BŪVUZRAUDZĪBA – BŪVDARBU VEIKŠANAI "TĪKLU MĀJAS" (AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 64780190132001) PĀRBŪVE ĪPAŠUMĀ "PIESTĀTNE", JŪRMALCIEMĀ, NĪCAS PAGASTĀ, NĪCAS NOVADĀ"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.02.2019. plkst. 15:00
Kontaktpersona: Vita Liepiņa, tālrunis 20099063, e-pasts: Vita.Liepina@nica.lv
NOTEIKUMI
Pielikumi 1-3 (veidlapas)
Pielikums 4 (Līguma projekts)
12.02.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Taigers”
Līgumcena bez PVN EUR 2479,34

05.02.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-04
"BŪVUZRAUDZĪBA – BŪVDARBU VEIKŠANAI DABAS TAKU LABIEKĀRTOJUMA UN LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU UZSTĀDĪŠANAI  TERITORIJĀ "BERNĀTU PARKS" NĪCAS PAGASTĀ, NĪCAS NOVADĀ"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.02.2019. plkst. 16:00
Kontaktpersona: Vita Liepiņa, tālrunis 20099063, e-pasts: Vita.Liepina@nica.lv
NOTEIKUMI
Pielikumi 1-3 (veidlapas)
Pielikums 4 (Līguma projekts)
12.02.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Taigers”
Līgumcena bez PVN EUR 2479,34

23.01.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-03
"Robežzīmju atjaunošana un kupicu izveidošana"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 01.02.2019. plkst.10:00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv
NOTEIKUMI
Zemes robežu plāns
04.02.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Metrum”
Līgumcena bez PVN EUR 349,40

09.01.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-02
"Meža kopšanas cirsmu skiču izgatavošanu un cirsmu piedāvājumu cenas noteikšana"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.01.2019. plkst.14:00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv
NOTEIKUMI
Zemes robežu plāns
Meža apsaimniekošanas plāns
21.01.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “J.J.Mežs”
Līgumcena bez PVN EUR 944,05

02.01.2019.
Cenu izpēte Nr. CI-2019-01
"Īpašuma novērtējuma pakalpojuma izmaksas"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.01.2019. plkst.14:00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv
NOTEIKUMI
Robežu plāns
Zemesgrāmata
14.01.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Interbaltija”
Līgumcena bez PVN EUR 150,00

2018. GADA CENU IZPĒTES


11.12.2018.
Cenu izpēte Nr. CI-2018-21
"Pašvaldības informatīvā izdevuma "Nīcas Novada Vēstis" drukāšana"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.12.2018. plkst.14.00
Kontaktpersona: Gunita Šime, tālrunis 29105652, e-pasts: gunita.sime@nica.lv
NOTEIKUMI
19.12.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “TALSU TIPOGRĀFIJA”
Līgumcena bez PVN EUR 4845,00

06.12.2018.
Cenu izpēte Nr. CI-2018-20
"Nīcas sporta laukuma projektēšana (adrese Nīcas vidusskola, Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads)"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.12.2018. plkst.14:00
Kontaktpersona: Ingars Kalējs, tālrunis 26174896, e-pasts: ingars.kalējs@nica.lv
NOTEIKUMI
Pielikums Nr.3
Atbilde
07.01.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “VCI”
Līgumcena bez PVN EUR 9600,00

23.11.2018.
Cenu izpēte Nr. CI-2018-19
"Portatīvo datoru iegāde Nīcas novada domei"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.11.2018. plkst.14:00
Kontaktpersona: Uģis Volkovs, tālrunis 26418933, e-pasts: ugis.volkovs@nica.lv
NOTEIKUMI
04.12.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA "Elektronikas tirdzniecība un apkopes centrs”
Līgumcena bez PVN EUR 2472,00

19.10.2018.
Cenu izpēte Nr. CI-2018-18
"Īpašuma novērtējuma pakalpojuma izmaksas"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 29.10.2018. plkst.14:00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv
NOTEIKUMI
Inventarizācija dzīvoklim
05.11.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Eiroeksperts”
Līgumcena bez PVN EUR 123,97

15.10.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-17
“Augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna uzmērīšana un  izgatavošana pašvaldības autoceļam “Dzintariņš – Baltijas jūra” Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.10.2018. plkst.14:00
Kontaktpersona: Evita Kalēja, tālrunis 63452253, e-pasts: evita.kaleja@nica.lv
NOTEIKUMI
Uzmērāmā teritorija
25.10.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Metrum”
Līgumcena bez PVN EUR 315,00

19.09.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-16
"Īpašuma "Zanišķi" novērtējuma pakalpojuma izmaksas"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.09.2018. plkst.14:00
Kontaktpersona: Māra Ādolfa, tālrunis 63452251, e-pasts: mara.adolfa@nica.lv
NOTEIKUMI
28.09.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Vindeks”
Līgumcena bez PVN EUR 150,00

10.09.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-15
"Īpašuma ”Zanišķi”novērtējuma pakalpojuma izmaksas"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.09.2018. plkst.10:00
Kontaktpersona: Māra Ādolfa, tālrunis 63452251, e-pasts: mara.adolfa@nica.lv
NOTEIKUMI
19.09.2017. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.
10.09.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-14
"Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde: Nīcas ambulances ēkas jumta seguma maiņa un bēniņu pārseguma siltināšana, Skolas ielā 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 19.09.2018. plkst.14.00
Kontaktpersona: Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: inata.stale@nica.lv
NOTEIKUMI
21.09.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “EIROPRO”
Līgumcena bez PVN EUR 2500,00

07.09.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-13
"Augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna uzmērīšana un izgatavošana īpašumam ”Jūraskāpas” Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.09.2018. plkst.14:00
Kontaktpersona: Evita Kalēja, tālrunis 63452253, e-pasts: evita.kaleja@nica.lv
NOTEIKUMI
Uzmērāmā teritorija
19.09.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Metrum”
Līgumcena bez PVN EUR 320,00

07.09.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-12
“Augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna uzmērīšana un izgatavošana īpašumam ”Nīcas vidusskola”, adrese Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.09.2018. plkst.14:00
Kontaktpersona: Evita Kalēja, tālrunis 63452253, e-pasts: evita.kaleja@nica.lv
NOTEIKUMI
Uzmērāmā teritorija
19.09.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Metrum”
Līgumcena bez PVN EUR 480,00

15.08.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-11
"Zemes vienības kadastrālā uzmērīšana”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.08.2018. plkst.10:00
Kontaktpersona: Māra Ādolfa, tālrunis 63452251, e-pasts: mara.adolfa@nica.lv
NOTEIKUMI
23.08.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Latvijasmernieks.lv”
Līgumcena bez PVN EUR 740,00

23.07.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-10
"Pludmales koka labiekārtojuma elementu – solu, atkritumu urnu, pārģērbšanās kabīņu un infostendu – izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.07.2018. plkst.17.00
Kontaktpersona: Ieva Taurinskaite , tālrunis 63452257, e-pasts: ieva.taurinskaite@nica.lv
NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
LĪGUMA PROJEKTS
31.07.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar I/K “GABALIŅA DAIŅA DARBNĪCA”
Līgumcena bez PVN EUR 4046,00

18.06.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-09
"Nīcas lauku ambulances foajē telpas remonts, Skolas ielā 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.06.2018. plkst.10.00
Kontaktpersona: Inata Štāle , tālrunis 29415662, e-pasts:ambulance@nica.lv
NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
25.06.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Taigers”
Līgumcena bez PVN EUR 3648,58

16.05.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-08
“Būvuzraudzība Nīcas vidusskolas ēdnīcas telpu grupas atjaunošanas būvdarbiem”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.05.2018. plkst.10:00
Kontaktpersona: Liene Bārenīte, tālrunis 29183296, e-pasts: liene.barenite@inbox.lv
NOTEIKUMI
24.05.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Būviecere”
Līgumcena bez PVN EUR 1200,00

08.05.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-07
“Portatīvo datoru iegāde Nīcas novada dome”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.05.2018. plkst.14:00
Kontaktpersona: Uģis Volkovs, tālrunis 26418933, e-pasts: ugis.volkovs@nica.lv
NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
16.05.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Elektronikas tirdzniecība un apkopes centrs”
Līgumcena bez PVN EUR 5395,00

19.04.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-06
“Zemes vienības kadastrālā uzmērīšana”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.04.2018. plkst.10:00
Kontaktpersona: Māra Ādolfa, tālrunis 63452251, e-pasts: zeme@nica.lv
NOTEIKUMI
02.05.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Metrum”
Līgumcena bez PVN EUR 435,00

16.04.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-05
"Žoga izbūve ap Nīcas novada PII “Spārīte” teritoriju"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.05.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona:Anna Zorjakova, tālrunis 29453148, e-pasts: berndarzsnica@inbox.lv
NOTEIKUMI
Darbu apjomu tāme
Atbilde-1
Atbilde-2
02.05.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar AS “FAGOS”
Līgumcena bez PVN EUR 9579,43

11.04.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-04
"Būvprojekta izstrāde: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana, Skolas ielā 1, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.04.2018. plkst.14.00
Kontaktpersona: Aigars Veiss, tālrunis 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv, Aldis Čirkšis, tālrunis 20245736, e-pasts: aldis.cirksis@nica.lv
NOTEIKUMI
Ēkas atjaunošanas darbu tāme
Būves ekspertīzes atzinums
Atbilde
02.05.2018. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti, jo piedāvātā līgumcena sasniedza Publisko iepirkumu likuma kārtībā veicamo iepirkumu slieksni
19.02.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-03
"Esošo logu demontāža un jaunu PVC logu uzstādīšana Nīcas lauku ambulancē (23 gab.), Skolas ielā 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.02.2018. plkst.14.00
Kontaktpersona: Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: ambulance@nica.lv
NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Pielikums 3. PRECIZĒTS
Atbilde
26.02.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Kurzemes amatnieks A”
Līgumcena bez PVN EUR 6612,64

23.01.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-02
Par tiesībām veikt būvuzraudzību ceļa pārbūves darbiem „Nīcas novada grantēto ceļa posmu būvprojekta izstrāde un būvniecība
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.02.2018. plkst.10.00
Kontaktpersona:Aigars Veiss, tālrunis 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv
NOTEIKUMI
LĪGUMA PROJEKTS
06.02.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “d4m”
Līgumcena bez PVN EUR 8228,00

03.01.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-01
"Telpu remonts sabiedriskā centra izveidei Grīnvaltos
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 11.01.2018. plkst.14.00
Kontaktpersona: Ieva Taurinskaite, tālrunis 63452257, e-pasts: ieva.taurinskaite.nica@gmail.com
NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Atbilde
Skaidrojošais apraksts un tehniskie plāni
Atbilde
12.01.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Taigers”
Līgumcena bez PVN EUR 10668,75

2017. GADA CENU IZPĒTES


27.12.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-17
"Augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna uzmērīšana un izgatavošana Grīnvaltos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.01.2018. plkst.14.00
Kontaktpersona: Evita Kalēja, tālrunis 63452253, e-pasts: topo@nica.lv
NOTEIKUMI
04.01.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Metrum”
Līgumcena bez PVN EUR 976,00

05.12.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-16
"Pašvaldības informatīvā izdevuma „Nīcas Novada Vēstis” drukāšana”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.12.2017. plkst.14.00
Kontaktpersona:Gunita Šime, tālrunis 29105652, e-pasts: gunita.sime@nica.lv
NOTEIKUMI
13.12.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Kurzemes Vārds”
Līgumcena bez PVN EUR 4450,44

11.10.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-15
“Īpašuma novērtējuma pakalpojuma izmaksas”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.10.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Māra Ādolfa, tālrunis 63452251, e-pasts: zeme@nica.lv
NOTEIKUMI
17.10.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “LATIO “
Līgumcena bez PVN EUR 82,62

02.10.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-14
"GPS iekārtas uzstādīšana un noma Nīcas novada domes 11 transporta līdzekļiem"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.10.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Aigars Veiss, tālrunis 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv
NOTEIKUMI
10.10.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “GSM Apsardze “
Līgumcena bez PVN EUR 1651,00

18.07.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-13
“Nīcas novada uzņēmējdarbības atbalsta stratēģijas un rīcības plāna izstrāde 2018.-2030.gadam saskaņā ar Tehnisko specifikāciju”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.08.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Vita Liepiņa, tālrunis 20099063, e-pasts: projekti@nica.lv
NOTEIKUMI
Atbilde
Atbilde
07.08.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Ķemers Business and Law Company “
Līgumcena bez PVN EUR 6900,00

13.07.2017.

Cenu izpēte Nr.CI-2017-12
"Būvprojekta minimālās sastāvā un būvprojekta izstrāde nekustamā īpašuma "Nīcas klēts” ēkas pārbūvei īpašumā "Nīcas klēts”, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 31.07.2017. plkst. 14:00
Kontaktpersona: Dace Vecbaštika, tālrunis 29458532, e-pasts: turisms@nica.lv
NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
14.08.2017. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta
10.07.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-11
“Nīcas ambulances daļējs ieejas mezgla vienkāršotā atjaunošana, Skolas ielā 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 19.07.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: ambulance@nica.lv
 
NOTEIKUMI
DARBU APJOMU TĀME
Specifikācija I
Specifikācija II
11.08.2017. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta.
26.06.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-10
“Nīcas ambulances ieejas mezgla vienkāršotā atjaunošana, Skolas ielā 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.07.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: ambulance@nica.lv
NOTEIKUMI
DARBU APJOMU TĀME
Specifikācija I
Specifikācija II
04.07.2017. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti, jo piedāvātā līgumcena sasniedza Publisko iepirkumu likuma kārtībā veicamo iepirkumu slieksni.
29.05.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-09
“Teritorijas daļējs labiekārtojums Bārtas ielā 7, Nīcā”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.06.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Aigars Veiss, tālrunis 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv
NOTEIKUMI
DARBU APJOMU TĀME
Būvprojekts
21.06.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “‘A-Land”
Līgumcena bez PVN EUR 17939,03

20.04.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-08
"Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes "Spārīte” 1.grupas divu telpu remonts" 
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.04.2017.plkst.14:00
Kontaktpersona: Anna Zorjakova, tālrunis 29453148 , e-pasts:berndarznica@inbox.lv
NOTEIKUMI
Darbu apjomu tāme
02.05.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Taigers”
Līgumcena bez PVN EUR 9983,80

29.03.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-07
"Tehniskās dokumentācijas izstrāde Nīcas vidusskolas ēdnīcu telpu grupas atjaunošanas būvdarbiem”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.04.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Liene Otaņķe, tālrunis 29183296, e-pasts: liene.otanke@inbox.lv
NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Tehniskā specifikācija
19.04.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “‘CON STO”
Līgumcena bez PVN EUR 8000,00

14.03.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-06
"Esošo logu demontāža un jaunu PVC logu uzstādīšana Nīcas lauku ambulancei"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.03.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: ambulance@nica.lv
NOTEIKUMI
2.pielikums
3.pielikums
22.03.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “KURZEMES AMATNIEKS A”
Līgumcena bez PVN EUR 4190,49

10.03.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-05
"Tehniskās dokumentācijas izstrāde Nīcas vidusskolas ēdnīcu telpu grupas atjaunošanas būvdarbiem"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:17.03.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Liene Otaņķe, tālr.29183296, e- pasts:  liene.otanke@inbox.lv
NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
17.03.2017.pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti, jo nav iesniegts neviens piedāvājums.

10.02.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-04
"Magnetoterapijas iekārtas Easy Qs piegāde Nīcas lauku ambulancei"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.02.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona:Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: ambulance@nica.lv
NOTEIKUMI
22.02.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Medserviss-M”
Līgumcena bez PVN EUR 2750,00

24.01.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-03
"Aizsargtīklu uzstādīšana Nīcas sporta hallē"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 01.02.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Ingars Kalējs,  tālrunis 26174896, e-pasts: sports@nica.lv
NOTEIKUMI
Darbu apjomu Tāme
02.02.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “ODETA AG”
Līgumcena bez PVN EUR 1947,29

04.01.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-02
"Zemes  vienību pirmreizējā  kadastrālā uzmērīšana"
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.01.2017. plkst.13:00
Kontaktpersona:Māra Ādolfa, tālrunis 63489482, e–pasts: zeme@nica.lv
NOTEIKUMI
16.01.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “‘Topoprojekts”
Līgumcena bez PVN EUR 1480,00

04.01.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-01
"Būvprojekta minimālās sastāvā un būvprojekta izstrāde NĪ "Otaņķu pasts" ēkas pārbūvei par sabiedrisko centru un teritorijas labiekārtošanai īpašumā "Otaņķu pasts", Otaņķi, Otaņķu pagasts, Nīcas novads”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.01.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Anda Veidele, tālr.29160897, e-pasts: anda.veidele@nica.lv
NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
16.01.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar A/S “Būvmeistars”
Līgumcena bez PVN EUR 3950,00