Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2018/16
„Par jauna mikroautobusa(8+1) piegādi Nīcas pašvaldības vajadzībām”

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 02.11.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 15.11.2018. plkst.14:00

 

NOLIKUMS

 

ZIŅOJUMS

 

Līguma izpildītājs: SIA "Ardala"

Līgumcena: EUR 23140,00 (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš: 120 (viens simts divdesmit ) dienas no līguma parakstīšanas dienas


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2018/15
”Par Būvdarbu veikšanu – dabas taku labiekārtojums un Labiekārtojuma elementu uzstādīšanu teritorijā “Bernātu parks” Nīcas pagastā, Nīcas novadā”

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 24.10.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 05.11.2018. plkst.14:00

 

NOLIKUMS

TĀMES
Paskaidrojuma raksts

 

ZIŅOJUMS

LĪGUMS


Atklāts konkurss, NND/2018/14
”Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Nīcas novada administratīvajā teritorijā”

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 18.10.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 29.11.2018. plkst.14:00

 

NOLIKUMS

PIELIKUMI

 

Saimnieciskā izdevīguma aprēķini

ZIŅOJUMS

 

Līguma izpildītājs: SIA “Clean R”

Līguma darbības termiņš: 7 (septiņi) gadi no līguma spēkā stāšanās dienas

1 m3 nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas cena: EUR 20,66 (bez PVN)


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2019/13
”Par Būvdarbu veikšanu – dabas taku labiekārtojums un Labiekārtojuma elementu uzstādīšanu teritorijā “Bernātu parks” Nīcas pagastā, Nīcas novadā”

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 27.09.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 19.10.2018. plkst.14:00

 

NOLIKUMS

TĀMES
Paskaidrojuma raksts

 

Iepirkums pārtraukts bez rezultāta.


Atklāts konkurss, NND/2018/12
”Pārtikas produktu piegāde Nīcas novada izglītības iestādēm”

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 26.09.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 23.10.2018. plkst.14:00

 

NOLIKUMS

PIELIKUMI
LĪGUMA PROJEKTS

 

Saimnieciskā izdevīguma aprēķini

ZIŅOJUMS
ZIŅOJUMS 2


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2018/11
„Pašvaldības ceļu ziemas
 uzturēšanas darbi Nīcas novada pagastos ”

Iepirkuma izsludināšanas datums: 04.09.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 18.09.2018. plkst.11:00

 

NOLIKUMS

 

ZIŅOJUMS

LĪGUMS 1.daļa, 2.daļa

LĪGUMS 3.daļa


Iepirkums Sarunu procedūra Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā, ievērojot  (21) daļas nosacījumus, NND/2018/10
"Tīklu mājas (ar kadastra apzīmējumu 6478190132001) pārbūve īpašumā "Piestātne", Jūrmalciemā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā"
 

ZIŅOJUMS

LĪGUMS


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2018/09
"Nīcas ambulances ieejas mezgla vienkāršotā atjaunošana II kārta"

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 12.07.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 25.07.2018. plkst.14:00

 

NOLIKUMS

PIELIKUMS Nr.4

 

ZIŅOJUMS

LĪGUMS


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2018/08
”Tīklu mājas” (ar kadastra apzīmējumu 6478190132001) pārbūve īpašumā ”Piestātne”, Jūrmalciemā, Nīcas pagastā ,Nīcas novadā”

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 04.07.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:17.07.2018. plkst.14:00

 

NOLIKUMS

LĪGUMA PROJEKTS
Tāmes,darba apjomi
Būvprojekts minimālajā sastāvā

 

Iepirkums pārtraukts bez rezultāta.

ZIŅOJUMS


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2018/07
”Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas daļas atjaunošana Skolas ielā 1, Nīcā,Nīcas pagastā, Nīcas novadā”

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 27.06.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 17.07.2018. plkst.14:00

 

NOLIKUMS

LĪGUMA PROJEKTS
Darbu apjomi
Tāmes
Būvprojekts

 

ZIŅOJUMS

LĪGUMS


Atklāts konkurss, NND/2018/06
”Koksnes šķeldas piegāde 2018./2019.gada apkures sezonai”

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 02.07.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 23.07.2018. plkst.14:00

 

NOLIKUMS

LĪGUMA PROJEKTS

 

ZIŅOJUMS

LĪGUMS


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2018/05
"Nīcas ambulances ieejas mezgla vienkāršotā atjaunošana II kārta"

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 01.06.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 14.06.2018. 

NOLIKUMS

PIELIKUMS Nr.4

 

Iepirkums pārtraukts bez rezultāta.

ZIŅOJUMS


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2018/04
"Pašvaldības ceļu greiderēšana un remontdarbi Nīcas novadā"

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 16.04.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 08.05.2018. plkst.14:00

 

NOLIKUMS

Ceļu karte Nicas pagasts 1
Ceļu karte Nicas pagasts 2
Ceļu karte Otaņķu pagasts

 

Saimnieciskā izdevīguma aprēķini

ZIŅOJUMS
LĪGUMS 1.daļa,3.daļa.
LĪGUMS 2.daļa


Atklāts konkurss, NND/2018/03
"Nīcas vidusskolas ēdnīcas telpu grupas atjaunošanas Būvdarbi"

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 29.03.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 20.04.2018. plkst.14:00

 

NOLIKUMS

LĪGUMA PROJEKTS
DARBU APJOMI, TĀMES
Iekārtu tehniskā specifikācija
Apliecinājuma karte
Skaidrojums
Pielikums Nr.1

 

ZIŅOJUMS

LĪGUMS


Atklāts konkurss, NND/2018/02
"Transporta degvielas piegāde Nīcas novada pašvaldības vajadzībām"

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 27.03.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 18.04.2018. plkst.14:00

 

NOLIKUMS

LĪGUMA PROJEKTS
Skaidrojums-1
Skaidrojums-2
Skaidrojums-3

 

Saimnieciskā izdevīguma aprēķini

ZIŅOJUMS

LĪGUMS 1.daļa, 2.daļa
LĪGUMS 3.daļa


Atklāts konkurss, NND/2018/01
"Nīcas pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana"

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 11.01.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 01.02.2018. plkst.14:00

 

NOLIKUMS

 

Saimnieciskā izdevīguma aprēķini

ZIŅOJUMS
LĪGUMS